Domovská stránka > J > Jak Spojit Dvě Funkce Když?

Jak spojit dvě funkce Když?

Řešením je použít dvě funkce KDYŽ najednou a vnořit je do sebe. Zápis funkce pak bude vypadat např. takto: =KDYŽ(A1>0;"kladné číslo";KDYŽ(A1=0;"nula";"menší než nula"))

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, proč mi nefunguje svyhledat?

Řešení:Pokud jste si jistí, že v tabulce existují příslušná data a funkce SVYHLEDAT je nezachytí, udělejte si čas, abyste ověřili, že odkazované buňky nemají skryté mezery nebo netiskne znaky. Ujistěte se také, že buňky dodržují správný datový typ. Například buňky s čísly by měly být formátovanéjako Číslo a ne Text. Může se také zeptat, jak funguje funkce index? Funkce INDEX vrací hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti. Funkce INDEX se dá použít dvěma způsoby: Pokud chcete vrátit hodnotu zadané buňky nebo matice buněk, podívejte se na maticovou formu. Pokud chcete vrátit odkaz na zadané buňky, podívejte se na formu odkazu.

Lidé se také ptají, jak použít funkcí sumif?

Funkce SUMIFS, jedna z matematických a trigonometrických funkcí, přidává všechny argumenty, které splňují několik kritérií. Použijte ji třeba, když chcete sečíst počet prodejců v zemi, kteří (1) žijí ve městě s jedním PSČ a (2) jejichž zisky překračují konkrétní hodnotu v korunách. A další otázka, jak se dělá průměr v excelu? Klikněte na buňku pod čísly, pro která chcete zjistit průměr, nebo vpravo. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle. AutoSum , klikněte na Průměra stiskněte Enter.

Může se také zeptat, co muze být parametrem funkce v excelu?

Parametr by mohl být uveden také s uvedením typu, např. Function TYPCISLA(Cislo as Range) . V tom případě funkce očekává adresu buňky s číslem, ne číslo samotné. Tím ovšem ztrácíme na univerzálnosti, neboť takto nemůžeme zadat číslo přímo do funkce. Jak udělat rozdíl v Excelu? Poznámka: V aplikaci Excel neexistuje žádná funkce ODEČÍST. Použijte funkci SUMA a čísla, která chcete odečíst, převeďte na záporné hodnoty. Funkce SUMA(100;-32;15;-6) například vrátí výsledek 77.

Podle toho, jak seřadit tabulku podle abecedy?

Pokud potřebujete podle abecedy seřadit jeden sloupec, označte jej. Přetažením myši „zamodřete“ tu část sloupce, kterou potřebujete srovnat. Pokud se ve sloupci nenachází nic jiného než to, co potřebujete srovnat, klikněte rovnou na písmeno, označující daný sloupec. Můžete se také zeptat, jak na kontingenční tabulky v excelu? Vytvoření kontingenční tabulky v Excel pro Windows

  1. Vyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.
  2. Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.
  3. Vytvoří se kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.
  4. Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.
  5. Klikněte na OK.

Jak zjistit počet výskytů Excel?Určení počtu výskytů více hodnot pomocí kontingenční tabulky

  1. V oddílu Kritéria pro shrnutí hodnot pole vyberte Počet.
  2. V poli Vlastní název změňte název na Počet.
  3. Klikněte na tlačítko OK.

By Alard

Jak psát vzorce? :: Jak vytvořit image Windows?
Užitečné odkazy