Domovská stránka > C > Co Delat Kdyz Vám Nejde Touch Id?

Co delat kdyz vám nejde Touch ID?

Nemožnost aktivace Touch ID

Pokud vám telefon nebo tablet bude při snaze o aktivaci Touch ID vypisovat chybu, vyzkoušejte některé z následujících řešení: Je-li připojen k nabíječce, odpojte jej. Před aktivací Touch ID vypněte odemykání prostřednictvím hesla. Odhlaste se a znovu přihlaste do svého Apple ID účtu.

Přečtěte si více

Jak vypnout Assistive Touch?

Pokud máte rádi Siri, můžete také požádat Siriho, aby vám AssistiveTouch zapnul nebo vypnul. Chcete -li Siri vyvolat, stiskněte a podržte tlačítko Boční / Napájení nebo tlačítko Domů nebo řekněte „Hey Siri“. Nyní řekněte příkaz „Aktivovat AssistiveTouch“ nebo „Deaktivovat AssistiveTouch“. Může se také zeptat, jak vypnout iphone bez dotyků? podržte tlačítko Vypnout/Zapnout (boční tlačítko na nákresu níže) dokud se neobjeví na displeji posuvník. jakmile se posuvník objeví, přetáhněte jej vpravo ("slide to power off"). Tak zařízení vypnete.

Jak vypnout iPhone bez tlacitka?

Jak vypnout iPhone, který má nefunkční zapínací tlačítko

 1. Prvně je nutné, abyste váš iPhone klasickým způsobem odemknuli.
 2. Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.
 3. Zde pak sjeďte o kus níže a klepněte na kolonku Obecné.
 4. Na další obrazovce sjeďte úplně dolů a klepněte na Vypnout.
Také, jak nastavit automatické otáčení obrazovky? Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Ovládací centrum. Klepněte na tlačítko Zámek orientace na výšku a ujistěte se, že je vypnuté.

Proč se neotáčí obrazovka?

Pokud se obrazovka neotáčí, I když je povolena funkce Automatického otáčení, vypněte telefon a znovu jej zapněte. Restartování telefonu může problém jednoduše vyřešit. A další otázka, jak nastavit automatické otáčení? Toto nastavení zapnete či vypnete takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění.
 2. Vyberte Autom. otočení obrazovky.

Jak nastavit na iPhone screenshot?

Pořízení snímku obrazovky na iPhonu

 1. Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.
 2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
 3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete.
Když to vezmeme v úvahu, jak nastavit screenshot poklepanim? Zapnutý funkce klepnutí na zadní stranu

Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a klepněte na Klepnutí na zadní stranu. Klepněte na Poklepání nebo Trojí klepnutí a vyberte akci. Dvojitým nebo trojitým klepnutím na zadní stranu iPhonu pak spustíte nastavenou akci.

A další otázka, jak nastavit home button iphone?

Přizpůsobení nabídky AssistiveTouch

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a vyberte AssistiveTouch.
 2. Vyberte Upravit nejvyšší úroveň nabídky a klepnutím na ikonu přiřaďte jinou funkci na její pozici.
 3. Pomocí tlačítek + a - změňte počet tlačítek zobrazených v nabídce.

By Hulburt Kaplin

Jak vypnout chráněné zobrazení Excel? :: Jak na iPhone zamknout aplikace?
Užitečné odkazy