Domovská stránka > J > Jak Přenést Záložky Firefox?

Jak přenést záložky Firefox?

Klikněte na Záložky a poté úplně vespod na záložkySpráva záložek. Import a záloha a z nabídky zvolte Zálohovat.... Zobrazí se dialog pro uložení zálohy záložek. V okně pro uložení zálohy vyberte místo, kam chcete uložit soubor se zálohou záložek, jenž je ve výchozím nastavení pojmenován bookmarks-"datum".

Přečtěte si více

A další otázka, jak přenést firefox?

Obnovení zálohy profilu

 1. Klikněte na tlačítko nabídky a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.
 2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
Jak zobrazit listů záložek ve Firefoxu? V Hlavní nabídce v horní části Firefoxu klikněte na Zobrazit. Zvolte Nástrojové lišty poté Lišta záložek. Zvolte jednu z těchto možností: Vždy zobrazit – lišta záložek se bude zobrazovat na všech stránkách.

Kde jsou uloženy záložky Firefox?

Profily – místo, kde Firefox uchovává záložky, hesla a další data uživatele. Všechny změny, které ve Firefoxu provedete (nastavení domovské stránky, nastavení lišt, instalace rozšíření, uložení hesla, přidání záložky atd.) jsou ukládány do zvláštní složky zvané profil. Jak přenést záložky na jiný počítač? Záložky z většiny prohlížečů, jako je Firefox, Internet Explorer nebo Safari, můžete importovat takto:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností .
 3. Vyberte Záložky.
 4. Vyberte aplikaci, ze které chcete záložky importovat.
 5. Klikněte na tlačítko Importovat.
 6. Klikněte na Hotovo.

Lidé se také ptají, jak uložit záložky?

Vytvoření zálohy s oblíbenými záložkami Google Chrome

V okně Správce záložek klikněte na položku "Uspořádat" a vyberte možnost "Exportovat záložky do souboru HTML". Vyberte, kam chcete soubor s oblíbenými záložkami uložit. Zálohu je třeba umístit mimo PC, tedy na flash disk nebo externí disk.
Může se také zeptat, jak přenést profil firefox? Zkopírování souborů z jednoho profilu do druhého

 1. Otevřete svou složku s profilem:
 2. Klikněte na tlačítko nabídky a zvolte Ukončit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte na soubor, který chcete zkopírovat a z nabídky zvolte Kopírovat.
 4. Přejděte do složky nového profilu, jak je popsáno výše u 1.

Tak jak vrátit původní data firefox?

Mé záložky zmizely

 1. Klikněte na tlačítko nabídky . Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek . (
 2. V okně knihovny stránek klikněte na tlačítko. Import a záloha a zvolte Obnovit.
 3. V seznamu záloh vyberte zálohu, kterou si přejete obnovit.
 4. Po potvrzení vaší volby, budou záložky z vybrané zálohy obnoveny.
Jak obnovit původní data aplikace Firefox? Obnova výchozího nastavení Firefoxu
 1. Klikněte na tlačítko nabídky.
 2. Klikněte na tlačítko Obnovit Firefox a následně v potvrzovacím dialogu na tlačítko Obnovit Firefox.
 3. Po dokončení obnovy se zobrazí dialogové okno se seznamem importovaných (zachovaných) dat.

Podle toho, jak zobrazit lištu záložek?

Spusťte Chrome, klikněte na ikonu nabídky, přejděte na „Záložky“ a poté klikněte na „Zobrazit panel záložek“. Případně můžete stisknout Ctrl + Shift + B (v systému Windows) nebo Command + Shift + B (v systému macOS).

By Kilby

Jak se dostat do záložek? :: Jak kopírovat zprávy do nového telefonu?
Užitečné odkazy