Domovská stránka > J > Jak Odemknout Zamčený Excelový Soubor?

Jak odemknout zamčený Excelový soubor?

Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1. V místní nabídce Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a potom klikněte na OK. Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu.

Přečtěte si více

Jak Zaheslovat soubor v Excelu?

Zamčení excelového souboru

 1. Vyberte Soubor > Informace.
 2. Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla.
 3. Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK.
 4. Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.
Může se také zeptat, jak odemknout dokument? Odemknutí zamčeného dokumentu
 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.
 2. V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.

Jak odemknout excelovou tabulku?

xlsx . Excelový sešit otevřeme a na kartě Revize klepneme na „Odemknout list“, již bychom neměli být vyzvání k zadání hesla. Jak odemknout Excel jen pro čtení? Odebrání označení Jen pro čtení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office. a pak na Uložit nebo Uložit jako, pokud jste už dokument dříve uložili.
 2. Klikněte na Nástroje.
 3. Klikněte na Obecné možnosti.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Doporučeno jen pro čtení.
 5. Klikněte na OK.
 6. Uložte dokument.

Jak ukotvit příčky v Excelu?

Ukotvení sloupců a řádků

 1. Vyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.
 2. Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.
Jak si zamknout soubor? Otevřete průzkumník Windows, vyberte soubor nebo složku, které chcete ukrýt, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z vybrané nabídky zvolte poslední možnost Vlastnosti. V otevřeném okně v kategorii Atributy zaškrtněte pole Skrytý a potvrďte nastavení tlačítkem Použít.

Můžete se také zeptat, jak zamknout některé buňky v excelu?

Pokud chcete uzamknout buňky v listu, postupujte takto:

 1. Vyberte buňky, které chcete zamknout.
 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.
 3. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.
Jak Zazipovat soubor s heslem? Pokud chcete v programu 7-zip zašifrovat soubory v archivu, pak v dialogovém okně Přidat do archivu zadejte heslo a vyberte jako metodu šifrování AES-256. Tyto volby se nachází ve spodním pravém rohu dialogového okna.

Jak odemknout PDF soubor?

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla:

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.
 2. Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.
 3. Odeberte zabezpečení: Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem použitého v dokumentu.

By Claudy Mccaster

Proč mi nejde otisk prstu? :: Jak přepnout klávesnici z čísel na písmena?
Užitečné odkazy