Domovská stránka > J > Jak Odemknout Excel Soubor?

Jak odemknout Excel Soubor?

Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1. V místní nabídce Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a potom klikněte na OK. Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu.

Přečtěte si více

Když to vezmeme v úvahu, jak odblokovat soubor?

Pokud znáte heslo pro zrušení zámku dokumentu nebo jste ověřeným vlastníkem dokumentu, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.
 2. V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.
 3. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.
Jak zrušit zámek v Excelu? Z nabídky Soubor vyberte příkaz Uložit jako. V otevřeném okně klikněte na tlačítko Nástroje a v zobrazené nabídce zvolte možnost Obecné možnosti. V následujícím dialogovém okně pak vymažte oba řádky, ve kterých je heslo zapsáno, a klikněte na OK. Dokument pak nezapomeňte uložit.

Jak odemknout Excel jen pro čtení?

Odebrání označení Jen pro čtení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office. a pak na Uložit nebo Uložit jako, pokud jste už dokument dříve uložili.
 2. Klikněte na Nástroje.
 3. Klikněte na Obecné možnosti.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Doporučeno jen pro čtení.
 5. Klikněte na OK.
 6. Uložte dokument.
Také, jak odemknout sešit v excelu bez hesla? Nebo povolte zobrazení názvů souborů z ovládacího panelu pomocí Nastavení Průzkumníka.
 1. Pak musíte změnit příponu souboru dokumentu (knihy) Microsoft Excel. Změňte příponu souboru Excel z nativního ". xlsx" na archivní formát ". zip".
 2. V okně s upozorněním souhlaste s přejmenováním přípony souboru.

Jak se zamykají buňky v Excelu?

Pokud chcete uzamknout buňky v listu, postupujte takto:

 1. Vyberte buňky, které chcete zamknout.
 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.
 3. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.
Jak otevřít zamčené soubory? Vytvoření kopie
 1. Otevřete soubor.
 2. Klepněte na soubor na tabletu s Windows nebo klepněte na ikonu souboru. na Windows Phone.
 3. Klepněte na Uložit.
 4. Klepněte na Uložit kopii tohoto souboru.
 5. Na tabletu dejte kopii název, vyberte umístění pro nový soubor a klepněte na Uložit kopii.

Můžete se také zeptat, jak odemknout pdf soubor?

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla:

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.
 2. Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.
 3. Odeberte zabezpečení: Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem použitého v dokumentu.
Jak Zaheslovat list v Excelu? Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.

Jak změnit heslo v Excelu?

Na informační obrazovce klikněte na "Chránit sešit" a zobrazte rozevírací nabídku. Nyní klikněte na možnost „Šifrovat heslem“ v horní části nabídky. Zobrazí se dialogové okno Šifrovat dokument. Chcete-li změnit heslo, zadejte nové heslo do textového pole a klikněte na „OK“.

By Buyse

Jak odemknout mobil zapomenuté heslo? :: Jak rezervovat Excel?
Užitečné odkazy