Domovská stránka > J > Jak Na Vps?

Jak na VPS?

Většina hostingových firem nabízí u VPS zdarma instalaci oblíbeného balíčku software LAMP (Linux, Apache, MySQL a PHP). Pravě díky tomu, že instalujete operační systém (Linux), na něj webový server (Apache), databáze (MySQL), skripty (PHP) pouze pro sebe, máte možnost konfigurace dle vlastních potřeb.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, jak zabezpečit vps?

V zásadě tedy můžete na server dodat veřejný SSH klíč, což pak umožňuje přihlašovat se pomocí odpovídajícího privátního klíče. Tyto klíče jsou natolik složité, že útok hrubou silou není proveditelný. Navíc můžete ke svému klíči volitelně dodat dlouhou heslovou frázi (passphrase), čím zabezpečení ještě zvýšíte. Také, jak zabezpečit linux? Linux sám o sobě je velice bezpečný. Jediným běžně používaným softwarem, srovnatelným se softwarem z Windows, je firewall. "Antisoftware" používající rezidentní ochranu (běží na pozadí) a další nejrůznější čisticí utilitky v Linuxu spíše nenajdete, na běžném PC se nepoužívají.

Jak zabezpečit RDP?

zabezpečení RDP

Vzdálenou plochu můžeme vinit pouze z toho, že umožnila IT správcům:

 1. používat slabá (krátká/slovníková) hesla,
 2. vypnout uzamykání účtů,
 3. používat známá uživatelská jména (např.
 4. nepoužívat 2FA,
Jak zabezpecit RDP? Máte-li povolen přímý přístup z internetu:
 1. Na firewallu ve firmě povolte dostupnost RDP pouze z IP adres, z nichž se připojujete vy.
 2. Povolte přístup výhradně uživatelům, kteří to potřebují.
 3. Aktivujte lock policy na uživatelské účty, které se mohou vzdáleně připojovat.
 4. Vynuťte komplexitu hesla.

Jak zabezpečit Ubuntu?

Pro Ubuntu:

 1. Připojte se přes SSH na svůj server.
 2. Otevřete si konfigurační soubor memcached.
 3. Server by měl poslouchat na localhostu, zkontrolujte tedy přítomnost řádku: l 127.0.0.1 případně editujte.
 4. Pro budoucí zabezpečení přidejte na konec souboru řádek: -U 0 .
Co je port 3389? Klientské programy umožňující ovládání vzdáleného počítače pomocí RDP protokolu existují pro většinu verzí Windows, OS X, Android a další operační systémy. RDP server implicitně naslouchá na TCP portu 3389. Firma Microsoft nabízí klientský software Remote Desktop Connection (RDC) nebo Terminal Services Client (TSC).

Můžete se také zeptat, jak změnit heslo na vzdálené ploše?

Změna hesla se provádí stejně jako u lokálního účtu. Stiskněte klávesy CTRL-ALT-DEL a zobrazí se tato nabídka: V různých verzích Windows se podoba této nabídky graficky liší, obsahuje ale stejné položky. Zvolte položku Change a password... a zobrazí se nabídka pro zmenu hesla. Jak změnit port vzdálené plochy? Při změně portu, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha, což je standardně 3389, použijte následující postup. V nabídce Úpravy klikněte na položku Změnit a poté klikněte na položku Desetinné číslo. Zadejte nové číslo portu a pak klikněte na tlačítko OK. Ukončete Editor registru.

Pokud jde o to, jak se připojit ke vzdálené ploše?

Počítač, ke kterému se chcete připojit, nastavte tak, aby umožňoval vzdálená připojení:

 1. Ujistěte se, že máte systém Windows 10 Pro.
 2. Až budete připravení, vyberte Start > Nastavení > Systém > Vzdálená plocha a zapněte možnost Povolit Vzdálenou plochu.

By Claudio

Jak vyvolat Ctrl Alt Delete? :: Jak vytvořit VPN doma?
Užitečné odkazy