Domovská stránka > C > Co Mám Dělat Když Se Mi Sekne Iphone?

Co mám dělat když se mi sekne iPhone?

Prvně se v rámci iOS přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte možnost Obecné. Na další obrazovce pak sjeďte úplně dolů a klepněte na kolonku Resetovat.

Přečtěte si více

Co delat kdyz se iPhone Zapina a Vypina?

iPhone se vypíná – to většinou souvisí s mírou nabití baterie a jejím stářím. Když je tedy baterie skoro vybitá, je chemicky starší a nachází se v chladnějším prostředí, dojde k tomuto jevu, aniž by spadla její kapacita na 1 %. Co delat kdyz se iPhone pořád restartuje? Krok 1: Pokud se váš iPhone stále restartuje, přejděte na „Nastavení“> „Obecné“> „Obnovit“ a klepněte na možnost „Vymazat veškerý obsah a nastavení“. Krok 2: Klepnutím na „Vymazat iPhone“ v potvrzovacím dialogovém okně zahájíte proces. Krok 3: Po dokončení se váš iPhone restartuje a zobrazí uvítací obrazovku.

Jak se restartuje iphone se?

Restartování iPhonu

  1. Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko (na pravé straně iPhonu), dokud se nezobrazí logo Apple.
Podle toho, jak zrychlit iphone se? Vypnutí průhledných prvků

Dobrou zprávou je, že můžete průhlednost v rámci iOS deaktivovat, tudíž se namísto ní na pozadí zobrazí neprůhledná barva, čímž hardwaru můžete pomoci. Pro vypnutí průhlednosti přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu, kde zapněte možnost Snížení průhlednosti.

Jak provést čistou instalaci iOS?

Přejděte na vaše zařízení, a poté podržte v macOS klávesu Option (u starších zařízení Alt) a klepněte na možnost Obnovit a aktualizovat. Ve Windows v iTunes poté podržte Shift a klepněte na Obnovit a aktualizovat. Jakmile na tohle tlačítko klepnete, tak se spustí obnovování operačního systému iOS na vašem iPhonu. Můžete se také zeptat, jak se vypina iphone 7? Vypněte telefon:

Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout. Telefon vypnete posunutím ikony Vypnout doprava.

Pokud jde o to, jak vypnout iphone xr?

Zapnutí a vypnutí

K zapnutí telefonu stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. Až budete chtít telefon vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.
Jak restartovat iPhone se 2020? Chcete-li restartovat iPhone pomocí 2020, musíte nejprve podržet tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost "posunutím vypnout". Jakmile se tato možnost zobrazí, jednoduše přejeďte prstem po obrazovce a vypněte zařízení. Jakmile je zařízení vypnuto, jednoduše znovu podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak se zapíná iPhone?

iPhone se zapne, když stisknete a podržíte tlačítko Spánek/Probuzení, které je buď na horní straně zařízení (u iPhone 6s a starších), nebo na pravé straně (u iPhone 7 a novějších).

By Volin

Jak prejit na iOS 15? :: Jak aktualizovat iOS 12.5 5?
Užitečné odkazy