Domovská stránka > C > Co Se Dává Do Poznámky Pod Čarou?

Co se dává do poznámky pod čarou?

Přidání poznámky pod čarou

  1. Klikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.
  2. Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.
  3. Zadejte text poznámky pod čarou.

Přečtěte si více

Jak odstranit mezeru v poznámce pod čarou?

V dolní části dokumentu se zobrazí podokno Poznámky pod čarou. Barvu nebo styl oddělovače můžete upravit tak, že zvolíte možnosti na kartě Domů nebo pokud chcete oddělovače odstranit, klikněte v seznamu Poznámky pod čarou na Oddělovač poznámek pod čarou a potom vyberte a odstraňte oddělovací čáru. Jak psát zdroje pod čarou? Poznámku pod čarou vložíte do Wordu velmi jednoduše. Buď v textovém editoru vyberete z nabídky: REFERENCE -> Vložit poznámku pod čarou, nebo zmáčknete klávesovou zkratku Alt + Shift + B. Jejich výhodou je, že jsou v textu číslovány automaticky a chronologicky za sebou.

Jak má vypadat poznámka pod čarou?

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky. Jak správně citovat v bakalářské práci? V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali.

Jak z poznámek pod čarou udělat seznam literatury?

V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Cross-reference (Křížový odkaz). V seznamu Typ odkazu klikněte na poznámky pod čarou. V seznamu Vložit odkaz na klikněte na číslo poznámky pod čarou. V seznamu Vložit odkaz na klikněte na číslo poznámky pod čarou (naformátované). Jak si dělat poznámky? Jak psát poznámky

Umísťuje se ihned za tečku na konci věty nebo čárky ve větě, případně konkrétní údaj uprostřed věty. Kód <references group="pozn." /> se přidává pod nadpis Poznámky pod článek, na začátek závěrečných sekcí (odkazů).

Jak se píší vysvětlivky?

Poznámka pod čarou je normální věta a tudíž by měla končit tečkou. Vysvětlivky (angl. endnote) se píší na konec části textu, ke kterému se vztahují. To bývá obvykle na konci kapitoly nebo oddílu, v případě sborníku prací více autorů na konec daného příspěvku / článku apod. A další otázka, jak změnit číslování poznámek pod čarou? Změna číslování a rozvržení poznámky pod čarou

  1. Zvolte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.
  2. V záložce Číslování a formátování vyberte volby, které určují schéma číslování a vzhled formátování čísla odkazu a textu poznámky pod čarou.

Jak zrušit poznámku pod čarou ve Wordu?

Pokud chcete odstranit poznámku pod čarou (která je v dolní části stránky), odstraňte v tělečíslo "1". V takovém případě zmizí Poznámka pod čarou. Pokud chcete vysvětlivku odebrat, odstraňte v těle textu (kolem něj text s šedým obdélníkem) a vysvětlivku zmizí.

By Mayworm

Jak stáhnout Mozilla Firefox? :: Co je IP adresa ak čemu slouží?
Užitečné odkazy