Domovská stránka > P > Proč Je Tiskárna Pozastavena?

Proč je tiskárna pozastavena?

Tiskárna může být pozastavena kvůli problému s tiskem, ztrátě připojení nebo zásahu jiného uživatele. Pokud na ní tisknete, zobrazí se dotaz, zda se má pokračovat v tisku nebo zda má být tisková úloha zařazena do fronty a vytištěna později.

Přečtěte si více

Proč tiskárna nechce tisknout?

Ujistěte se, že tisková fronta tiskárny není nastavena na tisk offline. Otevřete Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne. Vyberte možnost Tiskárna a poté zrušte případná zaškrtnutí políčka vedle možností Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline. Pokud jde o to, jak probudit tiskárnu? V panelu nabídky aplikace klikněte na možnost Soubor => Tisk. Zkontrolujte název tiskárny a klikněte na Vlastnosti. Klikněte na kartu Pokročilé a potom Další možnosti tisku. Zvolte Přechod do úsporného režimu v nabídce Tiskové funkce a poté vyberte nastavení, které chcete.

Co dělat když tiskárna neodpovídá?

Tiskárna neodpovídá

  1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
  2. Ujistěte se, že jsou tiskárna a počítač správně propojeny kabelem USB.
  3. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
  4. Klepněte na kartu [Porty].
  5. Zkontrolujte, zda je v seznamu [Tisknout do následujícího portu:] zvolena možnost USB.
Jak zrušit pozastavení tiskárny? Pokud je stav tiskárny Pozastaveno

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Brother > Zobrazit aktuální tiskové úlohy > Tiskárna > Pozastavit tisk (odebere zaškrtnutí).

Jak spustit pozastavenou tiskárnu?

Kliknutím na Tiskárny otevřete příslušný panel. Klikněte na tlačítko Zobrazit úlohy na pravé straně v dialogovém okně Tiskárny a pak podle potřeby tiskovou úlohu pozastavte nebo nechte pokračovat. Proč je tiskárna nečinná? Ověřte, jestli tiskárna není v režimu „Používat tiskárnu offline”. Vyberte Spustit > Nastavení > zařízení > tiskárny & skenery. Pak vyberte tiskárnu > Otevřít frontu. V nabídce Tiskárna zkontrolujte, že možnost Používat tiskárnu offline není zaškrtnutá.

Jak resetovat HP tiskárnu?

Reset tiskárny

  1. stiskněte a přidržte tlačítko RESET přímo na tiskárně
  2. při tomto stisknutí současně stiskněte tlačítko COLOR START a rovněž podržte.
  3. čekejte 5 vteřin a uvolněte tlačítko COLOR START, následně i RESET.
  4. počkejte na automatickou konfiguraci.
Proč mi netiskne tiskárna barevné? Krok 1: Přeinstalujte tiskový ovladač (pouze Windows)

Pokud nemůžete tisknout barevně z počítače se systémem Windows, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Tento krok přeskočte, pokud je tiskárna schopná tisknout barevně. Odeberte tiskárnu ze seznamu zařízení.

Jak probudit tiskárnu ze spánku?

Tiskárna si neobnoví zapůjčení DHCP, dokud nedojde k jejímu probuzení (to bude nutné provést ručně, protože tiskárna již nemá otevřenou komunikační linku se sítí). Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte rezervaci serveru DHCP pro tiskárnu na serveru DHCP nebo směrovači.

By Merta

Jak zjistit stav tiskárny? :: Jak poslat ZIP soubor?
Užitečné odkazy