Domovská stránka > J > Jak Funguje Active Directory?

Jak funguje Active Directory?

Active Directory byla představena ve Windows 2000 jako nástupce Domény Windows, který umožňoval pro centrální uchování informací využít stromovou strukturu databáze. Databáze Active Directory je uložena na řadiči domény, který v počítačové síti zajišťuje autentizaci a autorizaci uživatelů, počítačů i další služby.

Přečtěte si více

Jaké objekty se nachází v Active Directory?

V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi kontejner, který může obsahovat další objekty. Dále rozlišujeme uživatelské účty a účty počítačů. Různé druhy skupin byly jmenovány v části Active Directory – Instalace. Co je to SPN? SPN je zkratka s vícero možnými významy: Státní pedagogické nakladatelství sexuálně přenosná nemoc. Supernatural (Lovci duchů) – americký dramatický seriál.

Co je to Domain Controller?

Doménový řadič (Domain Controller, často se používá zkratka DC) je počítač (server), na kterém běží operační systém Windows Server 2003 (nebo 2000) a obsahuje repliku doménového adresáře (lokální doménovou databázi). V doméně může být více doménových řadičů a každý pro danou doménu obsahuje úplnou repliku adresáře. Jak spustit Active Directory? Instalace AD – server s GUI

  1. Otevřeme Server Manager.
  2. Manage > Add Roles and Features.
  3. Next.
  4. Role-based or feature-based installation.
  5. Vybereme náš server a next.
  6. Zaškrtneme Active Directory Domain Services, klikneme na Add Feature (Administrative tools, powershell module), Next.
  7. Next (žádné další features nepotřebujeme)
  8. Next.

Lidé se také ptají, co je radic domeny?

Řadič domény, doménový řadič (anglicky domain controller, DC) je server v počítačové síti, který odpovídá na autentizační požadavky v počítačové síťové doméně. Umožňuje přístup k prostředkům domény z dalších počítačů v doméně. Když to vezmeme v úvahu, co je to strom domén a co je les domén v active directory? Strom domén je seskupení domén, které sdílejí společný obor názvů. Například pokud existují dvě domény example1.com a example2.com, budou ve stejném doménovém stromu. Les domén je seskupení více doménových stromů. Například pokud existují čtyři domény, example1.com, example2.com, example3.com a example4.com, byly by ve stejné doménové struktuře.

Jak nainstalovat Rsat?

Chcete-li nainstalovat RSAT v systému Windows 10 1809, přejděte do části Nastavení -> Aplikace -> Spravovat Volitelné Funkce -> Přidat a funkce (Nastavení systému Windows -> Aplikace -> Pokročilé funkce -> Přidat komponentu). Zde si můžete vybrat a nainstalovat potřebné nástroje z balíčku RSAT. Co je doménové heslo? Heslo domény je heslo, které se používá k ověření uživatele v doméně. Heslo je uloženo zabezpečeným způsobem a slouží k ověření identity uživatele.

Co to je domena Windows?

Doména systému Windows je soubor síťových objektů, které jsou pod správou společné bezpečnostní autority. Doména obvykle obsahuje počítače, uživatele a skupiny a je spravována jediným subjektem známým jako řadič domény. Domény mohou být buď místní, které se obvykle nacházejí v podnikových intranetech, nebo globální, které se obvykle nacházejí na internetu.

By Kone

Kde najdu v PC nástroje? :: Jak vzniklo slovo Kovral?
Užitečné odkazy