Domovská stránka > J > Jak Funguje Triac?

Jak funguje triac?

Triak je sepnutý a vede tak dlouho, dokud se velikost protékajícího proudu nesníží pod hodnotu vratného proudu (tj. do okolí nuly). Uzavírání triaku nastane při poklesu proudu pod hodnotu vratného proudu, a to při jakémkoliv proudu řídicí elektrody.

Přečtěte si více

Co je to DIAK?

Diak (z anglického diode for alternating current (DIAC) = dioda pro střídavý proud) je nelineární polovodičový spínací prvek se symetrickou VA charakteristikou. Do průrazného napětí (většinou okolo 30 V) je prakticky nevodivý. Co je to thyristor? Tyristor. Tyristor je spínací součástka ("spínaný usměrňovač"). Používá se především pro bezztrátovou regulaci výkonu elektromotorů v řízených usměrňovačích a vyrábí se ve velké škále výkonů pro napětí a proudy až v řádech tisíců (řízení motorů tramvají, trolejbusů a vlaků).

Jak funguje DIAK?

Diak (Diode Alternating Current switch = diodový spínač střídavého proudu) je třívrstvá součástka kterou lze sepnout v obou směrech překročením blokovacího napětí. Dokud napětí na diaku nedosáhne blokovací napětí, nepropouští diak téměř žádný proud. Jeho princip je podobný dvou antisériově zapojeným zenerovým diodám. Můžete se také zeptat, co se měří u tyristoru? U modulu tyristoru jsou měřeny spínací časy v různých režimech a odpovídají skutečnosti. Výstupy je možné vyhodnotit na počítači a použít pro další zpracování.

Co to je triak?

Triak je pětivrstvý spínací prvek. Je-li na anodě A1 záporné napětí vzhledem k A2, bude v propustném směru pólovaná levá část, pravá část je v závěrném směru. Přivedeme-li do obvodu řídící elektrody proud, sepneme tím obě poloviny triaku. Jaký je rozdíl mezi tranzistorem a Tyristorem? Tranzistor je polovodičové zařízení používané k zesilování nebo přepínání elektronických signálů a elektrické energie. Skládá se z polovodičového materiálu s nejméně třemi vývody pro připojení k vnějšímu obvodu. Tyristor je čtyřvrstvá polovodičová součástka se střídavě použitými materiály typu N a typu P. Funguje jako elektricky řízený spínač a lze jej použít k usměrňování, fázovému řízení a komutaci.

Jak zavřít tyristor?

2.2 Tyristory

Tyristor lze sepnout proudovým impulzem do G a vypne se přerušením proudu mezi anodou a katodou (běžný tyristor se nedokáže vypnout sám, vypne se až po přerušení proudu (např iz vněj- ších příčin).
Co je to zenerova dioda? Zenerova dioda je typ polovodičového zařízení, které se obvykle používá k regulaci napětí. Její základní funkcí je propouštět proud v jednom směru a zároveň jej blokovat v opačném směru. Dioda může být navržena tak, aby měla různé hodnoty napětí, což ji činí užitečnou pro různé aplikace.

Pokud jde o to, co je to polovodičová dioda?

Dioda je dvoukoncové elektronické zařízení, které vede proud převážně jedním směrem (asymetrická vodivost); v jednom směru má nízký (ideálně nulový) odpor a v druhém vysoký (ideálně nekonečný) odpor. Polovodičová dioda vyrobená z polovodičových materiálů, jako je křemík nebo germanium, je typ diody, která při své činnosti využívá jak tok elektronů, tak tok děr.

By Saddler

Jak změřit tyristor? :: Co je to a adware?
Užitečné odkazy