Domovská stránka > J > Jak Funguje Triac?

Jak funguje triac?

Triak je sepnutý a vede tak dlouho, dokud se velikost protékajícího proudu nesníží pod hodnotu vratného proudu (tj. do okolí nuly). Uzavírání triaku nastane při poklesu proudu pod hodnotu vratného proudu, a to při jakémkoliv proudu řídicí elektrody.

Přečtěte si více

Co je to DIAK?

Diak (z anglického diode for alternating current (DIAC) = dioda pro střídavý proud) je nelineární polovodičový spínací prvek se symetrickou VA charakteristikou. Do průrazného napětí (většinou okolo 30 V) je prakticky nevodivý. Co je to thyristor? Tyristor. Tyristor je spínací součástka ("spínaný usměrňovač"). Používá se především pro bezztrátovou regulaci výkonu elektromotorů v řízených usměrňovačích a vyrábí se ve velké škále výkonů pro napětí a proudy až v řádech tisíců (řízení motorů tramvají, trolejbusů a vlaků).

Jak funguje DIAK?

Diak (diode střídavého proudu, diodový spínač) je třívrstvá součástka, kterou lze sepnout v obou směrech překročením blokovacího napětí. Téměř žádný proud diak nepropouští, dokud nedosáhne napětí blokovacího. Princip diaku je podobný dvěma antisériově zapojeným zenerovým diodám. Můžete se také zeptat, co se měří u tyristoru? U modulu tyristoru jsou měřeny spínací časy v různých režimech a odpovídají skutečnosti. Výstupy je možné vyhodnotit na počítači a použít pro další zpracování.

Co to je triak?

Triak je pětivrstvý spínací prvek. Je-li na anodě A1 záporné napětí vzhledem k A2, bude v propustném směru pólovaná levá část, pravá část je v závěrném směru. Přivedeme-li do obvodu řídící elektrody proud, sepneme tím obě poloviny triaku. Jaký je rozdíl mezi tranzistorem a Tyristorem? Tyristor je vyloženě spínací součástka, má jen dva stavy - sepnuto a rozepnuto. Zůstává seplý i po zániku napětí na řídící elektrodě, do řídídí elektrody teče jistý nezanedbatelný proud. Tranzistor bipolární se otevírá podle velikosti proudu, který teče do báze.

Jak zavřít tyristor?

2.2 Tyristory

Tyristor lze sepnout proudovým impulzem do G a vypne se přerušením proudu mezi anodou a katodou (běžný tyristor se nedokáže vypnout sám, vypne se až po přerušení proudu (např iz vněj- ších příčin).
Co je to zenerova dioda? Zenerova dioda neboli referenční dioda je polovodičová součástka s PN přechodem, která se v elektrických obvodech užívá především v zapojení ke stabilizaci napětí. Jméno nese po svém vynálezci, Clarenci Zenerovi.

Pokud jde o to, co je to polovodičová dioda?

Polovodičová dioda je elektrotechnická součástka, dioda, jejímž úkolem v elektrickém obvodu je propouštět elektrický proud jedním směrem. Podle konstrukce slouží k usměrňování elektrického proudu (přeměna střídavého proudu na stejnosměrný proud), ke stabilizaci elektrického napětí nebo k signalizaci průchodu proudu.

By Saddler

Jak změřit tyristor? :: Co je to a adware?
Užitečné odkazy