Domovská stránka > J > Jak Zobrazit Výsledek Vzorce V Excelu?

Jak zobrazit výsledek vzorce v Excelu?

Pokud chcete zobrazit vzorce ve všech buňkách, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka). Když jsou vzorce viditelné, vytiskněte list běžným způsobem. Až budete chtít přepnout zpátky na zobrazení výsledků vzorců ve všech buňkách, stiskněte znovu klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka).

Přečtěte si více

Jak opravit chybu v Excelu?

V takovém případě můžete do vzorce přidat funkci IFERROR. Funkce IFERROR zjistí, jestli jde o chybu, a pokud ano, nahradí ji jinou hodnotou, kterou určíte. Pokud nejde o chybu, vypočítá se původní vzorec. Funkce IFERROR funguje jenom v Excelu 2007 a novějším. Lidé se také ptají, co se dá delat v excelu? Je to velmi silný všestranný nástroj pro zpracování nejen ekonomických a vědeckých dat.

 1. Prostředí tabulkového editoru. Excel organizuje čísla do řádků a sloupců.
 2. Soubor – otevření, uložení
 3. Typy souborů
 4. Buňky.
 5. Řádky a sloupce.
 6. Listy tabulek.
 7. Formátování
 8. Vzorce a funkce.

Co znamená Excel?

Excel je označení produktu firmy Microsoft. Jedná se o tabulkový procesor určený OS Microsoft Windows a používá se i pro počítače Macintosh. Je standardní součástí kancelářského balíčku MS Office. Excel je tabulkový kalkulátor, tvořený sešitem s listy. Jak zamknout hodnotu v Excelu? Pokud chceme aby naše vzorce v Excelu nebyli vidět, zvolíme tento postup:

 1. Označíme oblast, kde jsou naše vzorce a na kartě Domů, ve skupině Buňka zvolíme příkaz.
 2. Zde si vybereme možnost Formát buněk a přejdeme na kartičku Zámek.
 3. Nyní zaškrtneme možnost Skrýt vzorce.
 4. Nastavení dokončíme zamknutím listu.

Proč mi nefunguje Svyhledat?

Řešení:Pokud jste si jistí, že v tabulce existují příslušná data a funkce SVYHLEDAT je nezachytí, udělejte si čas, abyste ověřili, že odkazované buňky nemají skryté mezery nebo netiskne znaky. Ujistěte se také, že buňky dodržují správný datový typ. Například buňky s čísly by měly být formátovanéjako Číslo a ne Text. Co znamená přesah v Excelu? Chybová hodnota #PŘESAH! neboli #SPILL! se objeví v případě, že výsledek dynamické funkce zasahuje do oblasti ve které už je nějaký text, případně v oblasti kde se tvoří dynamický výsledek funkcí (SORT, FILTER) je sloučená buňka.

Když to vezmeme v úvahu, jak použít funkci svyhledat?

Syntaxe SVYHLEDAT. Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky. Podle toho, co umí excel? Asi všichni dobře známe tabulkový procesor Excel.

Ten umí sčítat, odečítat, násobit i další matematické nebo logické funkce. Navíc dokáže vybarvit písmo nebo jednotlivé buňky pro větší přehlednost.

Jak zaokrouhlit číslo v Excelu?

Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem nahoru (dále od nuly), použijte funkci ROUNDUP. Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem dolů (blíže k nule), použijte funkci ROUNDDOWN. Chcete-li číslo zaokrouhlit na násobek určitého čísla (například na nejbližší násobek 0,5), použijte funkci MROUND.

By Barbur

Jak používat funkcí Když? :: Co dělá Ctrl Alt Delete?
Užitečné odkazy