Domovská stránka > K > Kdo Wikipedii Zřizuje A Za Jakým Účelem?

Kdo Wikipedii zřizuje a za jakým účelem?

V roce 1995 vytvořil americký programátor Ward Cunningham webové stránky nazvané WikiWikiWeb, které mohl upravovat každý návštěvník - od té doby se podobných systémů, dnes označovaných všeobecně jako "wiki" (havajské slovo pro "rychlý", míněno stránky, na kterých může návštěvník cokoli opravit rychle), objevilo velké

Přečtěte si více

Kdo může editovat Wikipedii?

Je doporučená pro méně technicky zdatné uživatele. Pomocí tzv. editoru zdroje klepnutím na tlačítko Editovat zdroj (u diskusních stránek také Přidat téma) v záhlaví stránky. Pomocí této funkce můžete provést i pokročilé editace. Jak psát na Wikipedii? Pokročilejší možností je napsat název článku do adresního řádku prohlížeče, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Název nového článku . Poté se již objeví editační stránka, kam můžete začít psát.

Jak se stát Wikipedistou?

Zkušení wikipedisté mají na své stránce kromě textu i další prvky – nálepky, odznaky, infoboxy a další komponenty. Pro začátek ale úplně stačí, když o sobě napíšete jeden odstavec, kde uvedete něco málo o sobě, např. co vás vede k tvorbě na Wikipedii a jaké máte plány, pokud jde o vaši tvorbu na ní. Kdo zřizuje neziskové organizace? Neziskové subjekty lze rozlišovat podle charakteru zřizovatele na: Státní neziskové subjekty - jsou zřizovány státem2 nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi); jedná se typicky o organizační složky či příspěvkové organizace, které primárně zabezpečují výkon státní správy resp.

Kdo je zřizovatel neziskové organizace?

Nevládní neziskovou organizací (zkráceně také NNO) je taková nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je osoba soukromého práva, a to jak osoba fyzická, tedy jednoduše člověk, tak osoba právnická, tedy například obchodní korporace či jiná nezisková organizace. Kdo spravuje Wikipedii? Wikipedie je nekomerční stránka, kterou spravuje nezisková organizace Wikimedia Foundation.

Na čem běží Wikipedie?

Wiki encyklopedie může přinášet nejčerstvější informace, např. o mladých zpěvácích, hercích, nových objevech, nedávných událostech, které se do tištěných encyklopedií hned tak nedostanou, ačkoliv by si to zasloužily. Je spousta věcí, které lidé hledají na Internetu, protože v encyklopediích je hledali marně. Co je to Wikipedie? Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa.

Jak správně napsat článek?

10 pravidel pro dobrý článek

  1. Titulek a otevření je nejdůležitější
  2. Začátek článku není pokračováním titulku.
  3. To hlavní patří na začátek.
  4. Pozor na používání klišé
  5. Vyhýbejte se trpnému rodu.
  6. Jak na číslovky a zkratky?
  7. Vycpávková slova do dobrého článku nepatří
  8. Nepoužívejte slang, cizí slova a zkratky.

By Theressa Golphin

Jak odstranit sdílenou složku? :: Jak obejít Adobe Flash Player?
Užitečné odkazy