Domovská stránka > C > Co Je Osobní Identifikátor?

Co je osobní identifikátor?

Identifikátorem je např. rodné jméno, příjmení, osobní jméno (kombinace rodného jména a příjmení), rodné číslo, číslo občanského nebo řidičského průkazu nebo cestovního pasu, pořadí v třídním výkazu, registrační značka motorového vozidla nebo ISBN knihy.

Přečtěte si více

Co je to Pseudonymizace?

Pseudonymizace osobních údajů je proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje týkající se stejného jednotlivce, aniž by bylo nutné znát jeho totožnost. Údaje kódované pomocí klíče jsou klasickým příkladem pseudonymizace. Co není porušení zabezpečení osobních údajů? 12 GDPR, podle kterého se porušením zabezpečení osobních údajů rozumí „porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů“.

Co je to citlivý osobní údaj?

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Pokud jde o to, co je porušení zabezpečení osobních údajů? Porušení zabezpečení osobních údajů nastává, když údaje, za něž vaše společnost/organizace nese odpovědnost, postihne bezpečnostní incident vedoucí k porušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity.

Co to je informace?

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Můžete se také zeptat, co jsou to identifikační údaje? Obvykle se jako osobní údaje považují: jméno a příjmení státem vydané identifikační údaje (např. rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, číslo řidičského průkazu atd.)

Když to vezmeme v úvahu, kdo má přístup k osobním údajům?

Pokud ke zpracování údajů dochází, správce musí zajistit žadateli přístup jak k těmto údajům, tak k určitým souvisejícím informacím. Mezi ty patří již dnes užívané kategorie informací, jako jsou účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů či seznam příjemců s přístupem k údajům. Kdo může zpracovávat osobní údaje? Zpracovatel údajů zpracovává osobní údaje pouze jménem správce. Zpracovatel údajů je obvykle třetí strana nezávislá na společnosti. Nicméně v případě skupiny podniků může jeden podnik působit jako zpracovatel údajů pro jiný podnik.

Tak jak zpracovat gdpr?

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy, které upravují naši činnost, resp. nezbytnými pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy.

By Chader Bosack

Jak si stáhnout ovladače? :: Co je osobní údaj dle GDPR?
Užitečné odkazy