Domovská stránka > J > Jak Se Nazývá Operní Text?

Jak se nazývá operní text?

Recitativ je zhudebněný text, který sleduje mluvený spád řeči. Slouží především k vyjádření těch scén opery, které nesou děj, zejména dialogů.

Přečtěte si více

Co to je opereta?

Opereta je hudebně-dramatický divadelní útvar zábavního rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem. Jedná se vlastně o kombinaci klasické divadelní činohry s operou. Tak kde opera vznikla? Nejstarším, dnes ztraceným, dílem považovaným za operu, je Dafne skladatele Jacopa Periho, která byla uvedena ve Florencii kolem roku 1597; samotný název „opera“ (množné číslo italského slova „opus“ – dílo) byl poprvé použit v souvislosti s uvedením díla Francesca Cavalliho Le nozze di Teti e di Peleo v roce 1639 v

Jak se jmenuje první česká opera?

První původní česká opera Dráteník zazněla v únoru před 180 lety. Bylo půl čtvrté odpoledne a přesto bylo Stavovské divadlo vyprodané. Autorem byl 25 letý student práv, zapálený skladatel a zpěvák František Škroup. Co znamená slovo libreto? Libreto, scénický námět, je literární podklad hudebního uměleckého díla. Hudební dílo může být například opera, opereta, kantáta, muzikál nebo balet. Slovo libreto pochází z italštiny, kde znamená knížečka.

Co to je libreto?

Libreto mají vedle oper např. i operety, kantáty, muzikály nebo balet a pantomima. Autoru libreta se říká libretista. Z jakého žánru vznikla opereta? Opereta vznikla v Paříži kolem roku 1850. Navázala na komickou operu a komedie se zpěvy – vadevilly, podněty čerpala z dobové zábavné a taneční hudby. Byla reakcí na okázalost velké francouzské opery, její vytvoření je možné dát do souvislosti se vznikem a rozvojem dobové populární hudby a zábavných hudebních žánrů.

Co je předchůdcem operety?

Vaudeville (franc. [vódevil]) znamená zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, předchůdce operety, varieté a muzikálu. Co to je árie? Árie původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák. V baroku byla instrumentální podoba árie (také zvaná air) běžnou součástí taneční suity. V současnosti termín árie označuje nejčastěji skladbu pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem.

Kde vzniklo první operní divadlo?

Premiéru mělo roku 1786 v opulentním prostředí Oranžerie, luxusního skleníku a zároveň koncertního sálu, na vídeňském zámku Schönbrunn. Básník a skladatel musejí během čtyř dnů složit operu.

By Gregoor

Jak se nazývá literární předloha k opeře? :: Jak vznikl název leden?
Užitečné odkazy