Domovská stránka > C > Co Nesmí Asistent Pedagoga?

Co nesmí asistent pedagoga?

Jeho úkolem je podporovat žáka v samostatnosti, učit jej dovednostem, které povedou ke snižování závislosti na ostatních osobách. V žádném případě nesmí AP za žáka plnit jeho školní výstupy. Důkazem o úspěšnosti práce asistenta pedagoga je fakt, že se snižuje potřeba žáka využívat jeho podpory.

Přečtěte si více

Podle toho, kdo může zřídit funkci asistenta pedagoga?

Tuto pozici může zřídit se souhlasem krajského úřadu ředitel školy mateřské, základní, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné, a to ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak je placeno samostudium? Za dobu volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia, přísluší pedagogickým pracovníkům náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Za dobu uvedeného volna tedy nenáleží plat (nejde o výkon práce), ale jeho náhrada.

Můžete se také zeptat, kolik hodin týdně učí učitel?

Kategorie pedagogických pracovníkůTýdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti
učitelředitel
učitel v mateřské škole316–20, 5–16(16)
učitel v základní škole22, 20–22(1)8–12(2), 5–8(3), 4–12(4)
učitel ve střední škole, konzervatoř, vyšší odborné škole21(5), 21–25(6), 25–35(7), 21–33(8), 21–26(9)2–6
Lidé se také ptají, co dělají učitele o prázdninách? Monika doplňuje, že o prázdninách mimo jiné využívá služeb psychologů. ,,Učitel učí, na výuku se chystá, opravuje testy a to je vše. Dle většiny občanů. Neustále ale narůstá administrativa a samotná výuka je tak polovina práce učitele.” vyvrací Přemek všeobecnou představu.

Co je to třináctý plat?

Třináctý plat je nárokovatelná složka mzdy, která je ukotvena ve smlouvě. Průměrný 13. plat bývá zpravidla stejný nebo nižší než je průměrný základní hrubý plat. Finanční odměna je závislá na odvedené práci zaměstnance, na hospodářském výsledku společnosti a vůli zaměstnavatele ji vyplatit. Kdo jsou statni zaměstnanci? Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Kolik je 13 Platova trida?

Platový stupeňPraxePlatová třída
8do 19 let13 850
9do 23 let14 310
10do 27 let14 830
11do 32 let15 310
Lidé se také ptají, jak vypocitat platovou tridu? Platové třídyplatové třídy

PC verze
HTML kódyRSS
2 další řádky

Podle toho, jak se určuje výše platu státních zaměstnanců?

Konkrétní výši platu určuje zařazení zaměstnance do platového tarifu, který se sestavuje kombinací: platové třídy – zařazení podle charakteru vykonávané práce a. platového stupně – zařazení podle délky dosažené praxe.

By Tierza Gebrael

Kolik mají plat ucitele? :: Jak Aktualizovat ovladač GPU?
Užitečné odkazy