Domovská stránka > J > Jaké Jsou Druhy Pojistek?

Jaké jsou druhy pojistek?

V praxi se pojistky rozdělují na tzv. velmi pomalé (TT), pomalé (značeno T), středně pomalé (M), rychlé (značeno F) a velmi rychlé (TF) v závislosti na tom, za jak dlouho dojde k přepálení tavného drátku při konstantním nadproudu.

Přečtěte si více

Co to jsou pojistky?

Pojistka je elektrický přístroj, který jistí elektrický obvod tím, že tepelným účinkem nadproudu nebo zkratového proudu přetaví tavný drátek ve vložce, a tím dojde k přerušení elektrického obvodu (=uměle vytvořené slabé místo) . Jak poznat pojistky? Přesné umístění pojistkové skříně najdete v manuálu od vašeho vozu. Tam také najdete informaci, která barva pojistky se vztahuje k danému nefunkčnímu přístroji. Menší tavné pojistky disponují proudovou hodnotou 5-30 A.

Jak funguje Tavna pojistka?

Princip tavné pojistky spočívá v tom, že pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. Tím se vodič pojistkové patrony zahřívá. Když to vezmeme v úvahu, co znamená označení s a t u závitové pojistek? různé časy přetavení drátku v závislosti na proudu): superrychlé (FF), rychlé (F), středně pomalé (M), pomalé (T), superpomalé (TT). Rychlé pojistky jsou používány pro ochranu citlivé elektroniky, pomalé pro rozběhy elektromotorů (při jejich startu dochází ke krátkodobému výraznému nárůstu proudu).

Co znamená symbol šneci ulity na pojistkové Patroně?

pomalá pojistka

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Kdo vynalezl tavnou pojistku? K vynálezu tavné pojistky Edisona přivedlo poznání, že se průchodem elektrického proudu vodiče zahřívají a při vedení vysokého proudu vzniká riziko požáru.

Co je elektrická pojistka?

Tepelná elektrická pojistka je využívána ke snížení nebezpečí v elektrickém obvodu v případě přetížení. V případě, kdy by došlo k přetížení elektrické sítě, pojistka automaticky přeruší obvod. Tím se současně ochrání i spotřebič. Jak nahodit pojistky? Nahození jističe

Uchopíme jej a zatáhneme po směru ostatních jističů. Pokud zůstane v horní poloze, je vše v pořádku a světla budou fungovat. Pouze v případě, že by opět spadl, je kdesi v obvodu krátké spojení (zkrat) a musíme povolat odborníka (elektrikáře) k opravě.

Jak otestovat pojistky?

Chcete-li správně zkontrolovat, zda je pojistka přepálená, stačí použít multimetr. Na měřicím přístroji si nastavte možnost měření kontinuity kabelu.

By Musa Levick

Jak poznat spálenou pojistku? :: Jak vybrat eurookna?
Užitečné odkazy