Domovská stránka > J > Jak Nastavit Velikost Pdf?

Jak nastavit velikost PDF?

Automaticky přizpůsobit stránku velikosti papíru

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností: Přizpůsobit na tisknutelnou plochu Zvětší malé stránky a zmenší velké, aby odpovídaly papíru.
 3. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Přečtěte si více

Jak snizit velikost souboru?

Pokud chcete zkomprimovat všechny obrázky v dokumentu, vyberte na pásu karet možnost > Komprimovat obrázky (nebo Soubor >Zmenšit velikost souboru). na kartě Formát obrázku. Vyberte možnost v poli Kvalita obrázku. Jako první je uvedeno nejvyšší rozlišení a jako poslední je uvedené nejnižší rozlišení. Jak změnit měřítko v PDF? Změna měrných jednotek souřadnic kurzoru

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Jednotky a vodítka.
 2. Zvolte jinou měrnou jednotku z rozbalovací nabídky Jednotky stránky a pravítka.

Jak dát PDF na celou obrazovku?

Chcete-li procházet stránky dokumentu, klikněte na obrazovku, na které je zobrazena stránka v režimu Celá obrazovka.

 1. Zvolte možnost Zobrazení > režim Celá obrazovka.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
 3. Chcete-li režim Celá obrazovka zavřít, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+L nebo klávesu Esc.
Jak otevřít 2 PDF vedle sebe? Použít zobrazení vedle sebe.
 1. Na panelu Porovnat nacházejícím se vlevo klikněte na ikonu možností a vyberte možnost Zobrazit dokumenty. vedle sebe.
 2. Na hlavní obrazovce vidíte zvýrazněné změny. Podržením ukazatele myši na zvýraznění si zobrazíte. podrobnosti. Jako vodítko slouží barevná legenda vpravo nahoře.

Jak změnit formát PDF?

PDFformátu

Možnosti převodu

 1. Zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Převést z PDF.
 2. V seznamu Převod z PDF vyberte formát a klikněte na položku Upravit nastavení.
 3. Vyberte nastavení převodu a klikněte na tlačítko OK.
Tak jak zlepšit kvalitu pdf? PDF je tiskový formát, ukládej v takovém rozlišení DPI aby bylo co tisknout. A jas, kontrast, sytost si nastaví na tiskárně, pokud to nemá s přidaným profilem (u PDF nesmysl) nebo přímo postscript není šance. pokud je sken "vyblitý", tak je potřeba nastavit skener nebo skenovací soft.

Lidé se také ptají, jak zmenšit okraje v pdf?

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent. V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte možnosti úpravy měřítka.
Jak komprimovat Word? Zmenšete velikost souboru wordových dokumentů

 1. Vyberte obrázek v dokumentu.
 2. Na kartě Formát obrázku ve skupině Upravit vyberte Komprimovat obrázky.
 3. V části Možnosti kompreseproveďte některou z těchto akcí:
 4. V části Resolution(Rozlišení) vyberte Use default resolution (Použít výchozí rozlišení).

Jak zmenšit velikost souboru v Excelu?

Pro většinu účelů je ale binární formát dostatečný a ukládá se do menšího souboru.

 1. Přejděte na Soubor >možnosti > Uložit.
 2. V části Save workbooks(Uložit sešity) vyberte v seznamu Save files in this format (Uložit soubory v tomto formátu) Excel Binary Workbook (Binární sešit).

By Hafler

Jak zmenšit velikost ikon na ploše Windows 11? :: Jak zmenšit Měřítko obrazovky?
Užitečné odkazy