Domovská stránka > J > Jaký Je Rozdíl Mezi Pdf A Pdf A?

Jaký je rozdíl mezi PDF a PDF a?

PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.

Přečtěte si více

Jak zmenit nazev PDF?

Zvolte Soubor > Vlastnosti a pak vyberte Vlastní. Chcete-li přidat novou vlastnost, zadejte její název a hodnotu, a pak klikněte na Přidat. Chcete-li změnit vlastnosti, proveďte libovolný z následujících úkonů, a pak klikněte na OK: Chcete-li vlastnost upravit, vyberte ji, změňte její hodnotu, a pak klikněte na Změnit. Tak jak zmensi pdf? Možnost zmenšení velikosti souboru jedním kliknutím

  1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC.
  2. Zvolte možnost Soubor > Zmenšit velikost souboru nebo Komprimovat PDF. Poznámka:
  3. Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na možnost Uložit. Aplikace Acrobat DC zobrazí zprávu o úspěšném zmenšení velikosti PDF.

Jak zjistit verzi Acrobat Reader?

Identifikace edice a verze aplikace Acrobat nebo Reader DC

Acrobat Reader DC: Vyberte možnost Nápověda > O aplikaci Adobe Acrobat Reader DC. Zobrazí se okno s názvem produktu, přidruženým řetězcem verze a zprávou o autorských právech.
Jak vytvořit PDFA? Po spuštění programu Open Office vlevo nahoře klikněte v nabídce na Soubor a zvolte funkci Exportovat do PDF. Poté se otevře dialogové okno Volby PDF, v němž v sekci Obecné klikněte na možnost PDF/A 1a a tu zaškrtněte. Následně funkcí Export exportujte dokument do PDF/A.

Jak převést PDF do PDF a?

Na kartě Soubor vyberte volbu Uložit jako... a následně vyberte Procházet. Soubor PDF/A ale můžete uložit i do cloudových úložišť (OneDrive, Google Drive apod.) V otevřeném dialogovém okně Uložit soubor jako zvolte cílovou složku, název souboru a položku Uložit jako typ vyberte PDF/A Document. Jak vytvořit z PDF PDF a? Vytváření souborů PDF:

  1. Spusťte aplikaci Acrobat a zvolte Nástroje> Vytvořit PDF.
  2. Vyberte typ souboru, ze kterého chcete vytvořit PDF: jeden soubor, více souborů, skener nebo jinou možnost.
  3. V závislosti na typu souboru klikněte na Vytvořit nebo Další.

Když to vezmeme v úvahu, co je pdf e?

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Jak zmenit nazev souborů? Název souboru lze změnit v nabídce "Soubor" výběrem možnosti "Přejmenovat". Zobrazí se vyskakovací okno, do kterého lze zadat nový název souboru.

Jak upravit metadata PDF?

Existuje několik různých způsobů, jak upravovat metadata PDF. Jedním ze způsobů je otevření souboru PDF pomocí editoru PDF, například Adobe Acrobat, a následná přímá úprava polí metadat. Dalším způsobem je použít k úpravě polí metadat samostatný editor metadat, například Exiftool. Exiftool lze zdarma stáhnout z internetu.

By Dympha Grogan

Jak vymazat metadata z PDF? :: Jak poznat originální baterii iPhone?
Užitečné odkazy