Domovská stránka > J > Jaký Je Rozdíl Mezi Pdf A Pdf A?

Jaký je rozdíl mezi PDF a PDF a?

PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.

Přečtěte si více

Jak zmenit nazev PDF?

Zvolte Soubor > Vlastnosti a pak vyberte Vlastní. Chcete-li přidat novou vlastnost, zadejte její název a hodnotu, a pak klikněte na Přidat. Chcete-li změnit vlastnosti, proveďte libovolný z následujících úkonů, a pak klikněte na OK: Chcete-li vlastnost upravit, vyberte ji, změňte její hodnotu, a pak klikněte na Změnit. Tak jak zmensi pdf? Možnost zmenšení velikosti souboru jedním kliknutím

  1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC.
  2. Zvolte možnost Soubor > Zmenšit velikost souboru nebo Komprimovat PDF. Poznámka:
  3. Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na možnost Uložit. Aplikace Acrobat DC zobrazí zprávu o úspěšném zmenšení velikosti PDF.

Jak zjistit verzi Acrobat Reader?

Identifikace edice a verze aplikace Acrobat nebo Reader DC

Acrobat Reader DC: Vyberte možnost Nápověda > O aplikaci Adobe Acrobat Reader DC. Zobrazí se okno s názvem produktu, přidruženým řetězcem verze a zprávou o autorských právech.
Jak vytvořit PDFA? Po spuštění programu Open Office vlevo nahoře klikněte v nabídce na Soubor a zvolte funkci Exportovat do PDF. Poté se otevře dialogové okno Volby PDF, v němž v sekci Obecné klikněte na možnost PDF/A 1a a tu zaškrtněte. Následně funkcí Export exportujte dokument do PDF/A.

Jak převést PDF do PDF a?

Na kartě Soubor vyberte volbu Uložit jako... a následně vyberte Procházet. Soubor PDF/A ale můžete uložit i do cloudových úložišť (OneDrive, Google Drive apod.) V otevřeném dialogovém okně Uložit soubor jako zvolte cílovou složku, název souboru a položku Uložit jako typ vyberte PDF/A Document. Jak vytvořit z PDF PDF a? Vytváření souborů PDF:

  1. Spusťte aplikaci Acrobat a zvolte Nástroje> Vytvořit PDF.
  2. Vyberte typ souboru, ze kterého chcete vytvořit PDF: jeden soubor, více souborů, skener nebo jinou možnost.
  3. V závislosti na typu souboru klikněte na Vytvořit nebo Další.

Když to vezmeme v úvahu, co je pdf e?

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Jak zmenit nazev souborů? Otevřete Průzkumníka souborů tak,že na klávesnici stisknete Windows + E. Najděte soubor, který chcete přejmenovat, vyberte ho a na pásu karet vyberte Přejmenovat (nebo stiskněte klávesu F2 na klávesnici). Zadejte nový název, který má soubor mít, a stiskněte Enter.

Jak upravit metadata PDF?

Jak upravit metadata souboru PDF

  1. Otevřete si prohlížeč na webových stránkách aplikace PDF zdarma a přejděte na nástroj Metadata.
  2. Kliknutím do oblasti předání souboru nahrajte soubor PDF nebo přetáhněte soubor PDF.
  3. Soubor bude automaticky vykreslen, abyste mohli metadata okamžitě prohlížet a upravovat.

By Dympha Grogan

Jak vymazat metadata z PDF? :: Jak poznat originální baterii iPhone?
Užitečné odkazy