Domovská stránka > J > Jak Změnit Velikost Stránky Pdf?

Jak změnit velikost stránky PDF?

Automaticky přizpůsobit stránku velikosti papíru

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností: Přizpůsobit na tisknutelnou plochu Zvětší malé stránky a zmenší velké, aby odpovídaly papíru.
 3. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Přečtěte si více

Jak zvětšit velikost PDF?

Acrobat může automaticky změnit měřítko PDF tak, aby se vešel na papír, nebo změnit velikost stránek nastavením konkrétního procenta.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na Velikost a vyberte jednu z následujících možností: Přizpůsobit. Zvětší malé stránky a zmenší velké stránky tak, aby odpovídaly papíru.
Podle toho, jak zmenšit pdf soubor zdarma? Komprese souboru PDF online

Klikněte na tlačítko Vybrat soubor výše nebo přetáhněte soubory do zóny přetažení. Vyberte soubor PDF, který chcete zmenšit. Po nahrání souboru PDF Acrobat automaticky zmenší jeho velikost. Stáhněte si komprimovaný soubor PDF nebo se přihlaste a sdílejte ho.

Jak snizit velikost souboru?

Pokud chcete zkomprimovat všechny obrázky v dokumentu, vyberte na pásu karet možnost > Komprimovat obrázky (nebo Soubor >Zmenšit velikost souboru). na kartě Formát obrázku. Vyberte možnost v poli Kvalita obrázku. Jako první je uvedeno nejvyšší rozlišení a jako poslední je uvedené nejnižší rozlišení. Může se také zeptat, jak změnit měřítko v pdf? Změna měrných jednotek souřadnic kurzoru

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Jednotky a vodítka.
 2. Zvolte jinou měrnou jednotku z rozbalovací nabídky Jednotky stránky a pravítka.

Jak zmenšit okraje v PDF?

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent. V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte možnosti úpravy měřítka.
Jak dát PDF na celou obrazovku? Chcete-li procházet stránky dokumentu, klikněte na obrazovku, na které je zobrazena stránka v režimu Celá obrazovka.

 1. Zvolte možnost Zobrazení > režim Celá obrazovka.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
 3. Chcete-li režim Celá obrazovka zavřít, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+L nebo klávesu Esc.

Jak otevřít 2 PDF vedle sebe?

Použít zobrazení vedle sebe.

 1. Na panelu Porovnat nacházejícím se vlevo klikněte na ikonu možností a vyberte možnost Zobrazit dokumenty. vedle sebe.
 2. Na hlavní obrazovce vidíte zvýrazněné změny. Podržením ukazatele myši na zvýraznění si zobrazíte. podrobnosti. Jako vodítko slouží barevná legenda vpravo nahoře.
Jak zvětšit text v PDF? Zvolte Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Text a obrázky, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí tečkovaných obrysů. Vyberte text, který chcete změnit. Na panelu Formát na pravé straně můžete vybrat písmo, velikost písma nebo jiné možnosti formátování.

Jak snížit MB u PDF?

Optimalizace PDF (Acrobat Pro)

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC.
 2. Zvolte možnost Soubor > Zmenšit velikost souboru nebo Komprimovat PDF. Poznámka:
 3. Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na možnost Uložit. Aplikace Acrobat DC zobrazí zprávu o úspěšném zmenšení velikosti PDF.

By Orms

Jak zmenšit velikost souboru MP3? :: Jak zjistit název počítače Windows 10?
Užitečné odkazy