Jak resetovat nastavení sítě v zařízení Samsung. Průvodce krok za krokem

Nastavení sítě telefonu Samsung lze resetovat a vyřešit tak různé problémy s připojením. Resetováním nastavení sítě lze často vyřešit problémy s internetovým připojením, Wi-Fi nebo Bluetooth, ať už jsou pomalé nebo se obtížně párují. V tomto příspěvku vás provedeme procesem vymazání nastavení sítě ve smartphonu Samsung a odpovíme na některé související dotazy. Co se stane, když obnovíte nastavení sítě v zařízení Samsung?

Síťová nastavení telefonu Samsung lze obnovit do výchozího továrního nastavení, čímž se obnoví všechna nastavení související se sítí. V důsledku toho budou ztracena všechna uložená připojení Bluetooth, sítě Wi-Fi, nastavení mobilních dat a nastavení sítě VPN. Vaše soukromé informace, aplikace a soubory však tímto obnovením nebudou ovlivněny. Po resetu bude nutné znovu spárovat zařízení Bluetooth, znovu se připojit k sítím Wi-Fi a případně nastavit mobilní data a VPN.

Otevřete aplikaci Nastavení v telefonu Samsung a resetujte nastavení sítě. Aplikaci najdete v zásuvce aplikací nebo klepnutím na symbol ozubeného kola po posunutí z horního okraje obrazovky dolů. V závislosti na modelu Samsung sjeďte dolů a vyberte možnost „Obecná správa“ nebo „Systém“.

* Krok 3: Klepněte na „Resetovat“ nebo „Obnovit možnosti“. 4. Vyhledejte a vyberte možnost „Resetovat nastavení sítě“. 5. Zobrazí se žádost o potvrzení. Po přečtení podrobností vyberte možnost „Resetovat nastavení“ nebo „Resetovat nastavení sítě“ a pokračujte. 6. Pokud budete vyzváni, zadejte kód PIN nebo zámek se vzorem na smartphonu. 7. Klepnutím na „Resetovat“ nebo „Hotovo“ naposledy ověřte obnovení síťových nastavení. Jak mohu obnovit nastavení sítě v zařízení se systémem Android? V zařízeních se systémem Android od různých výrobců, včetně společnosti Samsung, je postup resetování nastavení sítě pozoruhodně totožný. Podle těchto postupů obnovíte nastavení sítě v telefonu se systémem Android: Otevřete aplikaci Nastavení. 2. Přejděte dolů a vyberte možnost „Systém“ nebo „Obecná správa“. 3. Klikněte na možnost „Nastavení“.

* Krok 3: Klikněte na možnost „Obnovit“ nebo „Obnovit možnosti“. 4. Vyhledejte a vyberte možnost „Resetovat nastavení sítě“. Resetování lze ověřit klepnutím na „Resetovat nastavení“ nebo „Resetovat nastavení sítě“. 6. V případě potřeby zadejte kód PIN nebo zámek se vzorem na smartphonu. 7. Klepnutím na „Resetovat“ nebo „Hotovo“ dokončete vymazání nastavení sítě.

7.

Kde se nachází nastavení sítě telefonu Samsung?

V telefonu Samsung proveďte následující akce pro přístup k nastavení sítě: Otevřete aplikaci Nastavení. 2. Přejděte dolů a klikněte na položku „Připojení“ nebo „Síť a internet“. 3. Vyhledejte možnost „Wi-Fi“ nebo „Wi-Fi & Networks“ a dotkněte se jí. 4. Klepněte na možnost „Wi-Fi“ nebo „Wi-Fi & Networks“. 4. Zde můžete ovládat připojení Bluetooth, sítě Wi-Fi, nastavení mobilních dat a další.

Závěrem lze říci, že obnovení nastavení sítě telefonu Samsung může pomoci při řešení různých problémů s připojením. Chcete-li předejít ztrátě uložených sítí Wi-Fi, párování Bluetooth, nastavení mobilních dat nebo nastavení sítě VPN, vždy proveďte obnovení nastavení sítě. Vaše osobní informace a soubory však nebudou ovlivněny. Pokud máte problémy s připojením, zkuste resetovat nastavení sítě podle uvedených pokynů; v ideálním případě to pomůže obnovit připojení vašeho zařízení.

FAQ
Jak provést resetování nastavení sítě v zařízení Samsung s20?

Chcete-li obnovit nastavení sítě v zařízení Samsung S20, postupujte podle následujících postupů: V kroku 1 otevřete aplikaci „Nastavení“ v zařízení Samsung S20. 2. Přejděte dolů a klikněte na položku „Obecná správa“. 3. V seznamu možností vyberte možnost „Obnovit“.

Čtvrtý krok: Klikněte na „Resetovat nastavení sítě“.

5. Chcete-li pokračovat, můžete být vyzváni k zadání kódu PIN nebo hesla zařízení. 6. Pro dokončení procesu klepněte na „Resetovat nastavení“ ještě jednou.

Mějte na paměti, že resetováním síťových nastavení zařízení Samsung S20 dojde k vymazání všech uložených sítí Wi-Fi, párování Bluetooth a nastavení VPN. Po resetování budete muset znovu zadat informace o síti Wi-Fi a nakonfigurovat všechna zařízení Bluetooth.

Je dobré resetovat nastavení sítě?

Za určitých okolností může být resetování síťových nastavení užitečným krokem při řešení problémů. V zařízení Samsung může pomoci při řešení problémů s připojením, pomalé rychlosti internetu nebo chyb souvisejících se sítí. Resetování síťových nastavení je účinně vrátí do výchozího stavu, což může pomoci vyřešit případné konflikty nebo chybné konfigurace, které mohou být zdrojem problémů.

Obnovení nastavení sítě však vymaže všechny dříve uložené sítě Wi-Fi, párování Bluetooth a další konfigurace související se sítí. Po resetování je proto budete muset nastavit znovu. Resetování nastavení sítě může být chytrou alternativou, kterou můžete vyzkoušet, pokud máte přetrvávající problémy se sítí, které se nedaří odstranit jinými technikami řešení problémů.

Volba obnovení nastavení sítě nakonec závisí na konkrétním problému, který máte, a na tom, zda jste vyzkoušeli všechna ostatní možná řešení.

O co přijdu, když obnovím nastavení sítě?

Pokud resetujete nastavení sítě ve smartphonu Samsung, ztratíte všechny uložené sítě Wi-Fi a hesla, připojení Bluetooth, nastavení VPN a další vlastní nastavení sítě. Musíte tedy znovu spárovat zařízení Bluetooth, znovu se připojit k sítím Wi-Fi a změnit veškerá nastavení VPN nebo jiné předvolby sítě. Je důležité si uvědomit, že změnou nastavení sítě neodstraníte ze zařízení žádné své osobní soubory ani data.