Jak resetovat zařízení Motorola Xoom. Průvodce krok za krokem

How do I reset my Motorola Xoom?
Right here then wash you in here make sure you in tap on settings. So tap on settings. Next on the right hand side tap on backup and reset under the personal section. And on the right hand side. Now.
Další informace najdete na www.youtube.com

Oblíbeným tabletem se systémem Android s řadou funkcí a vlastností je Motorola Xoom. Stejně jako u každého technologického zařízení se může stát, že jej budete muset časem resetovat. Resetování zařízení může tyto potíže často vyřešit, ať už máte potíže se softwarem, nebo jej jen chcete vrátit do továrního nastavení. V tomto článku vás provedeme procesem resetování zařízení Motorola Xoom a odpovíme na některé důležité dotazy.

Existují dva způsoby resetování zařízení Motorola Xoom: měkký reset a tvrdý reset. Pokud je zařízení stále zapnuté, můžete snadno provést měkký reset. Najděte na zařízení Motorola Xoom tlačítko napájení a jeho stisknutím proveďte měkký reset. Obvykle jej najdete na pravé horní straně tabletu. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund. Po malé prodlevě stiskněte tlačítko napájení ještě jednou, abyste jej po vypnutí opět zapnuli. Drobné softwarové potíže lze často vyřešit měkkým resetem, který ze zařízení nevymaže žádná data.

Tvrdý reset může být nutný, pokud máte vážnější softwarové problémy nebo chcete zařízení zcela vymazat. Je důležité si uvědomit, že provedením tvrdého resetu budou z přístroje Motorola Xoom odstraněna všechna data, včetně aplikací, nastavení a soukromých souborů. Před pokračováním doporučujeme zálohovat všechna důležitá data. Před provedením tvrdého resetu začněte úplným vypnutím smartphonu. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Motorola, stiskněte a podržte současně tlačítka zvýšení hlasitosti a zapnutí. Jakmile obě tlačítka pustíte, zařízení přejde do režimu obnovení.

V režimu obnovení použijte tlačítko napájení k výběru a tlačítka hlasitosti k procházení možností nabídky. Stisknutím tlačítka napájení vyberte možnost „wipe data/factory reset“ a potvrďte volbu. Tím zahájíte proceduru tvrdého resetu, která může chvíli trvat. Po dokončení procedury zvolte „restartovat systém nyní“ a restartujte zařízení Motorola Xoom. Po spuštění budou všechna data v zařízení vymazána.

Nyní si povíme o některých důležitých otázkách. Neexistuje jediný resetovací kód, který by fungoval na všech zařízeních Motorola, včetně zařízení Xoom. Místo toho, jak bylo uvedeno výše, se k resetu používají fyzická tlačítka zařízení. Podobným způsobem, jakým se resetuje zařízení Xoom, lze resetovat i telefon Motorola se systémem Android. Podržením tlačítka napájení, dokud se zařízení nevypne, provedete měkký reset. Dříve uvedené metody provedou tvrdý reset.

Závěrem lze říci, že v závislosti na závažnosti problému a zamýšleném výsledku lze resetování zařízení Motorola Xoom provést pomocí měkkého nebo tvrdého resetu. Zatímco tvrdý reset zcela odstraní všechna data zařízení, měkký reset je rychlý postup, který může vyřešit drobné softwarové problémy. Před provedením tvrdého resetu nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Zařízení Motorola Xoom můžete resetovat a vyřešit případné softwarové problémy podle podrobných pokynů uvedených v tomto článku.

FAQ
Jak provést tvrdý reset do továrního nastavení?

V zařízení Motorola Xoom můžete provést tvrdý reset do továrního nastavení podle těchto podrobných pokynů: 1. Úplně vypněte zařízení. 2. Podržte stisknuté tlačítko „Snížení hlasitosti“ a zároveň jej stiskněte. 3. Podržte stisknuté tlačítko „Power“ a zároveň pokračujte v podržení tlačítka „Volume Down“. Podržte obě tlačítka stisknutá a počkejte, až se na obrazovce zobrazí „Boot Mode Selection Menu“.

4. 5. Pomocí tlačítek hlasitosti procházejte nabídkou a vyberte režim „Recovery“. Pro potvrzení volby stiskněte v kroku 6 tlačítko „Power“. 7. Stiskněte a podržte tlačítko „Power“ a počkejte, až se zobrazí logo systému Android s vykřičníkem, poté rychle stiskněte a uvolněte tlačítko „Volume Up“. 8. Po cestě k němu pomocí tlačítek hlasitosti vyberte pomocí tlačítka „Power“ položku „wipe data/factory reset“. 9. Pomocí tlačítek hlasitosti a tlačítka „Power“ zvolte „Yes – delete all user data“ (Ano – vymazat všechna uživatelská data) a dokončete reset. 10. Chcete-li zařízení po dokončení postupu resetování restartovat, zvolte „Reboot system now“ a stiskněte tlačítko „Power“.

Důležitá data by měla být před provedením tvrdého obnovení továrního nastavení zálohována, protože tímto postupem dojde k odstranění všech dat a nastavení ze zařízení Motorola Xoom.

Jaký je tajný kód pro obnovení továrního nastavení?

*#*#7780#*#* je tajný kód potřebný k provedení obnovení továrního nastavení zařízení Motorola Xoom.

Jak obnovit tovární nastavení telefonu motorola se systémem Android bez hesla?

Bez hesla můžete provést obnovení továrního nastavení telefonu Motorola se systémem Android podle následujících kroků: Vypněte zařízení Motorola se systémem Android. 2. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte současně tlačítka snížení hlasitosti a napájení.

3. Procházejte nabídkami pomocí tlačítka snížení hlasitosti a poté vyberte možnost „Obnovení“. 4. Stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti a vyberte možnost „Recovery“. 5. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se na logu systému Android nezobrazí vykřičník, a poté stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti. 6. Stiskněte tlačítko napájení a vyberte možnost „Wipe data/factory reset“ (Vymazat data/obnovit tovární nastavení) poté, co se pomocí tlačítka snížení hlasitosti přesunete k této možnosti. 7. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti vyberte možnost „Yes – delete all user data“ (Ano – odstranit všechna uživatelská data) a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka napájení.

8. Po dokončení resetu stiskněte tlačítko napájení a vyberte možnost „Restartovat systém nyní“. Před provedením obnovení továrního nastavení si pečlivě zazálohujte všechna důležitá data, protože tímto postupem budou z telefonu odstraněna všechna data a nastavení.