Jak resetovat hodinky Samsung Watch 4. Průvodce krok za krokem

How to do a hard reset on Galaxy Watch 4?
Still holding here waiting for the samsung. Logo. And then okay there it is go ahead let go and then power button spam the power. Button. Oh hopefully i did it soon enough okay cool i did.
Další informace najdete na www.youtube.com

Resetování hodinek Samsung Watch 4 vám může pomoci vyřešit řadu problémů, ať už máte technické potíže, nebo chcete jen začít znovu. V tomto příspěvku vás provedeme postupy pro tvrdý a nucený reset hodinek Samsung Watch 4. Kromě toho se budeme zabývat často kladenými tématy, například co se stane, když zařízení resetujete, a zda zařízení Galaxy Watch 4 obsahuje tlačítko pro resetování.

Zařízení Samsung Watch 4 můžete resetovat v několika jednoduchých krocích. Přejeďte z domovské obrazovky dolů a klepnutím na symbol ozubeného kola na hodinkách přejděte do aplikace Nastavení. Jakmile se v ní objevíte, posuňte se dolů a v seznamu možností vyberte položku „Obecné“. Tam naleznete možnost „Resetovat“. Když na ni klepnete, zobrazí se řada možností obnovení.

Pokud chcete provést měkký reset, což je nejtypičtější a nejméně rušivý druh resetu, zvolte možnost „Resetovat nastavení“. Vaše osobní údaje a aplikace budou stále přístupné, zatímco nastavení hodinek se vrátí do výchozí polohy. Je dobré to vyzkoušet jako první krok, pokud vám vaše zařízení způsobuje drobné problémy.

V případě vážnějších problémů nebo pokud chcete z hodinek Samsung Watch 4 odstranit všechna osobní data, je nejlepším postupem tvrdý reset. V nabídce nastavení zvolte možnost „Resetovat hodinky“, abyste toho dosáhli. Pokud mají hodinky kód PIN nebo kód zámku vzoru, bude nutné jej zadat. Hodinky se po obdržení potvrzení restartují a všechny osobní údaje včetně aplikací a nastavení budou odstraněny.

Nyní si řekneme, zda má zařízení Galaxy Watch 4 tlačítko pro resetování. Zařízení Galaxy Watch 4 na rozdíl od několika jiných chytrých hodinek neobsahuje fyzické tlačítko pro resetování. Místo toho můžete hodinky resetovat ihned z jejich softwarového nastavení, jak již bylo zmíněno dříve.

Zařízení Galaxy Watch 4 bude po odstranění všech osobních údajů a nastavení obnoveno do výchozího továrního nastavení. To znamená, že budou odstraněny všechny vaše nainstalované aplikace, přizpůsobitelné ciferníky a nastavení. Při opětovném nastavení hodinek by měly být obnoveny informace o vašem účtu Samsung, včetně informací o zdravotním stavu a nákupech aplikací.

Pokud hodinky Samsung Watch 4 náhle přestanou fungovat nebo zamrznou, bude možná nutné provést reset. Chcete-li vynutit reset, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 10 až 15 sekund nebo dokud se hodinky nevypnou a nerestartují. Pokud program nereaguje, je to podobné jako tvrdý reset, ale může to být výhodnější.

Závěrem lze říci, že k resetování zařízení Samsung Watch 4 lze použít nastavení softwaru. Resetování hodinek vymaže všechna osobní data a nastavení, ať už se rozhodnete pro měkký, tvrdý nebo vynucený reset. Než budete pokračovat, nezapomeňte si zálohovat všechny důležité informace. Pokud máte otázky ohledně provedení resetu nebo máte potíže, které nechtějí zmizet, je vždy dobré obrátit se na oficiální kanály podpory společnosti Samsung, kde získáte další pokyny.

FAQ
Jak obnovit tovární nastavení hodinek pomocí tlačítek?

Při obnovení továrního nastavení hodinek Samsung Watch 4 pomocí tlačítek postupujte podle těchto pokynů: Nejprve je třeba hodinky vypnout. To provedete tak, že podržíte stisknuté tlačítko napájení a počkáte, až se na obrazovce zobrazí nabídka Vypnout. 2. Po otevření nabídky Vypnout klepněte na možnost „Vypnout“. Vaše hodinky budou nakonec zcela vypnuty. 3. Poté současně stiskněte a podržte tlačítka Napájení a Domů. Podržte obě tlačítka stisknutá a počkejte, až se na obrazovce zobrazí logo Samsung. 4. Jakmile se zobrazí logo Samsung, uvolněte obě tlačítka a počkejte, až se zobrazí nabídka Recovery. 5. Chcete-li procházet možnostmi nabídky Recovery, stiskněte tlačítko Napájení. Stisknutím tlačítka Domů vyhledejte možnost „Factory Reset“ (Obnovení továrního nastavení) nebo „Wipe Data/Factory Reset“ (Vymazání dat/obnovení továrního nastavení). 6. Zobrazí se potvrzovací obrazovka a vyzve vás k potvrzení, že chcete provést obnovení továrního nastavení. Pomocí tlačítka Napájení přejděte na možnost „Ano“ a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Domů. 7. Nyní se spustí postup obnovení továrního nastavení, jehož dokončení může chvíli trvat. Po jeho dokončení se vrátíte do nabídky obnovení. 8. Chcete-li hodinky restartovat, zvolte v nabídce Recovery možnost „Reboot System Now“.

Všechna data a přizpůsobení hodinek Samsung Watch 4 budou nyní vymazána a zařízení bude obnoveno do továrního nastavení. Před provedením resetu nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Jak provedu nucený reset hodinek?

Níže uvedeným postupem můžete hodinky Samsung Watch 4 nadobro resetovat: 1. Podržte stisknuté tlačítko Domů na hodinkách a počkejte, až se zobrazí nabídka Napájení. 2. Stiskněte tlačítko Domů.

2. Vyberte možnost Vypnout a počkejte, až se hodinky zcela vypnou. 3. Po vypnutí hodinek znovu stiskněte a podržte tlačítko Domů. Podržte tlačítko stisknuté, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Samsung, a poté tlačítko uvolněte. 5. Pusťte tlačítko Domů a hodinky se začnou resetovat. Upozorňujeme, že provedením vynuceného resetu dojde k odstranění všech dat a nastavení hodinek Samsung Watch 4, proto si před zahájením nezapomeňte vytvořit zálohu všech důležitých informací.

Jak provedu nucený reset svých chytrých hodinek?

Níže uvedeným postupem můžete hodinky Samsung Watch 4 nadobro resetovat: 1. Na chytrých hodinkách stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se nezobrazí nabídka Vypnout. 2. Klepněte na tlačítko Vypnout. 2. Zatímco tlačítko stále držíte, vyberte možnost Vypnout. 3. Po chvíli se zobrazí nabídka s možnostmi jako Vypnout, Restartovat a Nouzový režim. 4. Přejděte dolů a v nabídce vyberte možnost Restartovat. 5. Zobrazí se potvrzovací oznámení s dotazem, zda chcete hodinky restartovat. Pro potvrzení klepněte na Restartovat ještě jednou.

Poté se spustí proces resetování hodinek Samsung Watch 4. Upozorňujeme, že provedení vynuceného resetu může odstranit všechny informace z hodinek SmartWatch, včetně nastavení a dat, proto si před zahájením nezapomeňte vytvořit zálohu všeho důležitého.