Jak obnovit tovární nastavení Samsung Galaxy S7. Průvodce krok za krokem

Jak resetovat Samsung Galaxy S7?
Nejprve vypněte telefon SAMSUNG G930F Galaxy S7. Potom držte tlačítko VOLUME up plus tlačítko Home plus tlačítko Power držte než se objeví logo Samsung na obrazovce. Vyberte volbu „wipe data/factory reset“ a zmáčkněte tlačítko Power. Nyní vyberte možnost „delete all user data“, a potvrďte tlačítkem Power. Cached
Další informace najdete na hardreset.cz

Silným a oblíbeným smartphonem s mnoha funkcemi a vlastnostmi je Samsung Galaxy S7. Občas se však může stát, že budete muset na svém smartphonu provést obnovení továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení může být užitečné, pokud máte problémy se softwarem, chcete odstranit všechna osobní data před prodejem nebo darováním telefonu nebo prostě chcete začít znovu. V tomto článku vám nastíníme postup obnovení továrního nastavení telefonu Samsung Galaxy S7 krok za krokem.

1. Použití hardwarových tlačítek k provedení tvrdého obnovení továrního nastavení v zařízení Samsung Galaxy S7:

Pokud se nemůžete dostat do nabídky nastavení na zařízení Samsung Galaxy S7, můžete k provedení tvrdého obnovení továrního nastavení použít hardwarová tlačítka. Postupujte takto: a. Úplně vypněte zařízení.

b. Nepřetržitě stiskněte a podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo „Samsung“, uvolněte všechna tlačítka.

d. Pro přístup k možnosti „Wipe Data/Factory Reset“ stiskněte tlačítko snížení hlasitosti.

e. Pro výběr volby stiskněte tlačítko Napájení.

f. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti vyberte možnost „Yes“ (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení. Jakmile bude postup dokončen, vyberte z nabídky možnost „Reboot System Now“.

2. Obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S7 bez hesla k účtu Samsung:

Obnovení továrního nastavení můžete provést i v případě, že jste zapomněli heslo k účtu Samsung a nemáte k zařízení přístup. Upozorňujeme, že použitím této metody dojde k úplnému vymazání paměti telefonu. Co můžete udělat: a. Úplně vypněte zařízení.

b. Nepřetržitě stiskněte a podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo „Samsung“, uvolněte všechna tlačítka.

d. Pro přístup k možnosti „Wipe Data/Factory Reset“ stiskněte tlačítko snížení hlasitosti.

e. Pro výběr volby stiskněte tlačítko Napájení.

f. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti vyberte možnost „Yes“ (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení. Jakmile bude postup dokončen, vyberte z nabídky možnost „Reboot System Now“. Vymaže obnovení továrního nastavení všechna data v zařízení Samsung?

Ano, obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S7 odstraní všechna vaše data a nastavení. To zahrnuje všechny vaše osobní údaje uložené v telefonu, jako jsou aplikace, kontakty, fotografie, videa a další data. Před provedením obnovení továrního nastavení je vhodné vytvořit zálohu všech důležitých dat. Vynucení obnovení továrního nastavení bez hesla:

4. Neexistuje žádný přímý způsob, jak vynutit obnovení továrního nastavení, pokud nemůžete provést obnovení továrního nastavení, protože jste zapomněli heslo. Můžete se však pokusit o následující kroky: a. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

b. Nepřetržitě stiskněte a podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení.

c. Když smartphone zavibruje, pusťte tlačítko napájení. Podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti a Domů na místě a počkejte, až se zobrazí nabídka Android Recovery.

e. Pro přístup k možnosti „Wipe Data/Factory Reset“ stiskněte tlačítko snížení hlasitosti.

f. Pro výběr volby stiskněte tlačítko Napájení.

g. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti vyberte možnost „Yes“ (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení.

h. Po dokončení postupu vyberte možnost „Reboot System Now“.

Závěrem lze říci, že k provedení obnovení továrního nastavení můžete použít fyzická tlačítka na zařízení Samsung Galaxy S7 nebo nabídku nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data, protože dojde k odstranění všech vašich osobních informací a nastavení. Obnovení továrního nastavení můžete provést i v případě, že nemáte přístup k zařízení nebo jste zapomněli heslo k účtu Samsung, ale všechna data budou vymazána.

FAQ
Jak provést obnovení továrního nastavení bez hesla správce?

K obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S7 bez hesla správce lze použít následující kroky: 1. Úplně vypněte zařízení. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Napájení, Domů a Zvýšení hlasitosti na zařízení. 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, tlačítka uvolněte. 4. Po malé prodlevě se zobrazí nabídka obnovení systému Android. 5. Stisknutím tlačítka snížení hlasitosti vyberte z možností nabídky možnost „Wipe data/factory reset“. 6. Chcete-li zvolit tuto možnost, stiskněte tlačítko Napájení. 7. Výběrem možnosti „Yes – delete all user data“ (Ano – vymazat všechna uživatelská data) pomocí tlačítka snížení hlasitosti dokončíte resetování. 8. Chcete-li zahájit postup obnovení továrního nastavení, stiskněte tlačítko Napájení.

9. Po dokončení resetu se zařízení restartuje a vrátí se do výchozího továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení doporučujeme vytvořit zálohu všech důležitých dat, protože tímto postupem dojde ke zničení všech dat a nastavení v zařízení.

Jak provést obnovení továrního nastavení natvrdo?

K tvrdému obnovení továrního nastavení můžete použít níže uvedené kroky: 1. Vytvořte zálohu důležitých dat: Obnovení továrního nastavení odstraní všechna data ve vašem smartphonu. Proto je nezbytné před pokračováním zálohovat všechna důležitá data, včetně kontaktů, obrázků, videí a dokumentů. 2. Otevřete nabídku Nastavení:

Nyní by měla být otevřena aplikace „Nastavení“ vašeho zařízení Samsung Galaxy S7. Přejetím prstu po stínítku oznámení dolů a výběrem ikony ozubeného kola získáte přístup do zásuvky aplikací nebo do nabídky nastavení. 3. Přejděte do funkce Zálohování a resetování: V nabídce Nastavení přejděte dolů a vyberte možnost „Zálohování a obnovení“. V seznamu by se měla nacházet téměř dole. 4. Proveďte obnovení továrního nastavení: Možnost „Obnovení továrních dat“ naleznete v části Zálohování a obnovení. Když na ni klepnete, zobrazí se upozornění o vymazání všech dat. Pokud jste si jisti, přečtěte si zprávu a pokračujte dál. Abyste mohli pokračovat, bude možná nutné zadat kód PIN nebo heslo k vašemu zařízení. 5. Potvrďte resetování: Po zadání požadovaného kódu PIN nebo hesla budete vyzváni k potvrzení obnovení továrního nastavení. Chcete-li pokračovat, klepněte na možnost „Resetovat zařízení“ nebo „Vymazat vše“. 6. Počkejte na dokončení postupu: Váš telefon nyní zahájí proces obnovení továrního nastavení.

6. Během provádění obnovení továrního nastavení se smartphone může mnohokrát restartovat, což může trvat několik minut. 7. Proveďte konfiguraci zařízení: Po dokončení obnovení továrního nastavení bude vaše zařízení Samsung Galaxy S7 pokračovat v práci. Je třeba dokončit úvodní postup nastavení, který zahrnuje výběr jazyka, přihlášení pomocí účtu Google, připojení k síti Wi-Fi a obnovení všech zálohovaných dat.

Uvědomte si, že provedením obnovení továrního nastavení dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před zahájením nezapomeňte vytvořit zálohu všech důležitých dat.