Domů : Kvízové ​​otázky : Říjen 2018

Kvízy od října 2018

říjen 1Jaký protokol se běžně používá pro publikování na webu?
říjen 2Který programovací jazyk je určen pro skriptování na webu?
říjen 3Jaké je nejběžnější použití VPS?
říjen 4ANR je chyba hlášená jakou platformou?
říjen 5Který z následujících je považován za mikropočítač?
říjen 6Který z následujících typů VDU?
říjen 7Jaký typ obsahu obsahuje zdroj RSS?
říjen 8Jaký typ softwarového programu má rozhraní příkazového řádku?
říjen 9Jak se nazývá služba sdílení videa Google?
říjen 10Jaký je účel softwaru pro vzdálený přístup?
říjen 11Která organizace standardizovala bezdrátové technologie 802.11?
říjen 12Kterou měrnou jednotku lze použít k měření rychlosti přenosu dat?
říjen 13Jak laserová tiskárna tiskne obrázky na papír?
říjen 14ARTIKL, SKUPINA, SEZNAM a POST jsou příkazy podporované jakým protokolem?
říjen 15jQuery se používá k vytvoření dynamického obsahu pro které médium?
říjen 16Který z následujících může být také nazýván „hostem“ na hostitelském počítači?
říjen 17Který program Microsoft Office není pro macOS k dispozici?
říjen 18Která možnost systému Windows uloží stav počítače a poté počítač vypne?
říjen 19Kolik teček (teček) je na adrese IPv4?
říjen 20Co řídí hypervisor?
říjen 21Jak se nazývají binární vzorce používané k detekci virů?
říjen 22Které z následujících zařízení Apple přišlo jako první?
říjen 23Web, který má pouze pět až deset stránek, lze také nazvat jak?
říjen 24Co znamená „i“ v 1080i?
říjen 254K displej má 4,000 co?
říjen 26V jaké softwarové sadě jsou zahrnuty Word, Excel a PowerPoint?
říjen 27Lidé mohou slyšet zvuky od zhruba 20 hertzů do 20 co?
říjen 28Který software webového serveru vyvíjí společnost Microsoft?
říjen 29MacBooky jsou jaký typ zařízení?
říjen 30Jaký je běžný název pro 4pinový konektor 8981 používaný k napájení interních komponent?
říjen 31Který funkční klíč je obvykle přidružen k příkazu „Obnovit“ v systému Windows?