Domů : Kvízové ​​otázky : Září 2018

Kvízy od září 2018

září 1Jakému typu zařízení je přiřazeno číslo IMEI?
září 2Hledání online je synonymem pro hledání něčeho, kde?
září 3Jaký druh technologie je T1?
září 4Který z následujících příkladů je biometrický přístroj?
září 5Barevná teplota souvisí s jakým nastavením fotoaparátu?
září 6Která zkratka je dalším způsobem, jak označit stolní počítač?
září 7Jak se nazývají vlastní textové efekty v Microsoft Office?
září 8Jaký typ štítku obsahuje svislé pruhy a 12místné číslo?
září 9Která součást v digitálním fotoaparátu se měří v megapixelech?
září 10Smazání všech zpráv v doručené poště se také nazývá co?
září 11Které spojení využívá k přenosu dat světelné impulsy?
září 12Která z následujících není nárazová tiskárna?
září 13Za výsledek lze považovat také výsledek matematického výpočtu?
září 14Text, který obsahuje odkazy na další informace, se také nazývá co?
září 15QBE je alternativou k ručnímu psaní co?
září 16Uživatelská data, která jsou zpracovávána programem, se také nazývají co?
září 17Jak se nazývá program, který sleduje jednotlivé stisknutí kláves?
září 18Grafika překrytá na scénách živých akčních filmů může být také nazývána co?
září 19Jak se nazývá proces ověřování totožnosti osoby nebo zařízení?
září 20Které zařízení je alternativou k myši?
září 21Jaký je rozdíl mezi typickým CPU a FPGA?
září 22Které z následujících lze popsat jako rozšiřitelné?
září 23Jaký je primární účel „zazipování“ souboru?
září 24Základní stanice je bezdrátová verze jakého hardwarového zařízení?
září 25Apple iMessage je alternativou ke které službě?
září 26Jaká služba dynamicky přiděluje adresy IP připojeným zařízením?
září 27Malé kovové konektory používané jako vypínače se také nazývají co?
září 28Jaký je rozdíl mezi KBps a Kbps?
září 29Která společnost vytvořila termín „Ultrabook?“
září 30Jak se nazývá obdélníková oblast v aplikaci pro vkládání grafiky a textu?