Domů : Kvízové ​​otázky : Leden 2016

Kvízy od ledna 2016

Leden 1Jaký je jiný název pro externí zařízení, které připojíte k počítači?
Leden 2Který vyhledávač poskytuje „okamžité odpovědi“ na určité typy dotazů?
Leden 3Jaký je účel připojení disku?
Leden 4Jaký je jiný název pro data generovaná programem?
Leden 5Jak se nazývá dům s automatizovanými nebo dálkově ovládanými komponentami?
Leden 6Využití nulového dne je typem čeho?
Leden 7Jaký tvar je QR kód?
Leden 8Jaký typ dokumentu zahrnuje záznamy A a záznamy MX?
Leden 9Jaký je nativní formát souboru aplikace Adobe Acrobat?
Leden 10Co znamená předpona „mega“ v megabajtech?
Leden 11Který z následujících výrazů se týká vestavěného průvodce softwarovým programem?
Leden 12LAN a WAN jsou typy čeho?
Leden 13Jaká je správná zkratka CSS pro pevné šedé ohraničení dvou pixelů?
Leden 14Jakou příponu souboru má Perl skript?
Leden 15iOS a Android jsou dva populární typy čeho?
Leden 16Jaký je rozdíl mezi nedefinovanou proměnnou a nulovou proměnnou?
Leden 17Jaký typ součásti s největší pravděpodobností obsahuje LCD?
Leden 18Jaký typ zařízení může obsahovat CCD?
Leden 19Jaký typ komponenty se používá k vytvoření technologie OLED?
Leden 204K lze použít jako synonymum s jakou zkratkou?
Leden 21Jaká internetová služba používá k odesílání souborů „přílohy“?
Leden 22Jaký je název programu pro vytváření prezentací společnosti Microsoft?
Leden 23Co se nazývá, když program stáhne několik sekund média před přehráváním?
Leden 24Jaká zkratka označuje optimalizaci obsahu webových stránek pro vyhledávače?
Leden 25Jaký je jiný název pro notebook?
Leden 26Jaký typ softwarového programu je Microsoft Outlook?
Leden 27Vektor je název podmnožiny jakého datového typu?
Leden 28Osoba, která kóduje softwarové programy, se také nazývá co?
Leden 29Externí pevný disk může být také označován jako co?
Leden 30Která zkratka popisuje podmínky použití webových stránek nebo internetových služeb?
Leden 31Která verze HTML zavedla prvky „článek“ a „sekce“?