Domů : Kvízové ​​otázky : Prosinec 2015

Kvízy z prosince 2015

prosinec 1Jaký typ zařízení nepoužívá flash paměť?
prosinec 2Jaký typ prvku uživatelského rozhraní je určen pro psaní znaků?
prosinec 3Který z následujících jazyků není analyzován typickým webovým prohlížečem?
prosinec 4Kdy byl vytvořen standard ODBC?
prosinec 5Jaký typ standardu je 802.11g?
prosinec 6Který z následujících programů může zobrazit SERP?
prosinec 7Který z následujících příkladů není příkladem marketingu na sociálních médiích?
prosinec 8Jaký je jiný název pro hardwarové specifikace stolního počítače?
prosinec 9Jaká zkratka popisuje přenosy paměti, které obcházejí CPU?
prosinec 10Který z následujících softwarových balíčků není součástí WAMP?
prosinec 11Co je způsobeno programem, který neustále využívá více paměti?
prosinec 12Na co automatická odpověď automaticky odpovídá?
prosinec 13Jak se nazývá proces určení příčiny problému?
prosinec 14Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje editor WYSIWYG?
prosinec 15Jakou frekvenci produkuje klávesa C7 na klavíru?
prosinec 16Import dat ze zvukového CD nebo DVD se také nazývá co?
prosinec 17Omezená doba komunikace mezi dvěma internetovými systémy se nazývá co?
prosinec 18Které z následujících tvrzení o formátu DVD-RW je nepravdivé?
prosinec 19Jak se nazývá oblast webové stránky, která obsahuje odkazy na jiné sekce?
prosinec 20Který z následujících příkladů je e-learning?
prosinec 21Jaký je jiný název pro rozšíření, které přidává funkčnost programu?
prosinec 22Jaké rozhraní je také známé jako IEEE 1394?
prosinec 23Yahoo! je vyhledávač a co jiného?
prosinec 24Jaký formát média nahradil u většiny digitálních fotoaparátů kompaktní blesk?
prosinec 25Jaká verze OS X bezprostředně předcházela Yosemite?
prosinec 26Jaký operační systém je známý pro výrobu notoricky známého BSOD?
prosinec 27Co zaznamenává zařízení DV?
prosinec 28Který programovací jazyk byl vyvinut společností Microsoft?
prosinec 29V jakém odvětví se metrika PPS běžně používá?
prosinec 30Ve webové analýze je smartphone kategorizován jako jaký typ zařízení?
prosinec 31Jaký výraz lze použít jako synonymum pro PC a kompatibilní s IBM?