Domů : Technické termíny : Definice platformy

Plošina

Ve světě počítačů se „platformou“ obvykle označuje operační systém počítače. Například počítač Dell se systémem Windows XP by byl považován za běžící na platformě Windows. Naproti tomu iMac běží na platformě Macintosh. Jedná se o obecnější způsob odkazu na operační systém počítače, než je třeba specifikovat například Windows XP Professional SP 2 nebo Mac OS X 10.3.5. Termín platforma se často používá, když se odkazuje na to, na jakých počítačových systémech bude určitý softwarový program fungovat.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici platformy. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co Platforma znamená, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici platformy užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.