Domů : Technické termíny : Online definice

Online

Obecně platí, že když je stroj „online“, je zapnutý a připojený k jiným zařízením. Když je například síťová tiskárna online, mohou z ní tisknout počítače připojené k této síti. O jiných zařízeních, jako jsou skenery, videokamery, audio rozhraní a další, se říká, že jsou online, když jsou spuštěná a připojená k počítačovému systému.

V poslední době však termín „online“ obvykle znamená připojení k internetu. Připojení lze uskutečnit prostřednictvím telefonní linky, pomocí telefonického nebo DSL modemu, kabelové linky přes kabelový modem nebo bezdrátového připojení. Počítač může být také online prostřednictvím připojení k počítačové síti. Technicky jsou počítače v síti online, i když nejsou připojeny k internetu. Většina sítí je ale stejně směrována na linku T1 nebo jiné připojení k internetu. Pokud počítač nebo jiné zařízení není online, říká se, že je offline.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici online. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co Online znamená, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto online definici užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.