Domů : Podmínky softwaru : Bezeztrátová definice

Lossless

Bezztrátová komprese zmenší velikost souboru bez ztráty kvality. Tuto zdánlivě magickou metodu zmenšování velikostí souborů lze aplikovat na obrazové i zvukové soubory. Zatímco se používají soubory JPEG a MP3 ztrátová kompresi lze k vytvoření bezeztrátových komprimovaných souborů použít novější kompresní algoritmy, jako je JPEG 2000 a Apple Lossless.

Bezztrátová komprese v zásadě přepíše data původního souboru efektivnějším způsobem. Protože se však neztratí žádná kvalita, jsou výsledné soubory obvykle mnohem větší než obrazové a zvukové soubory komprimované ztrátovou kompresí. Například soubor komprimovaný pomocí ztrátové komprese může mít jednu desetinu velikosti originálu, zatímco bezeztrátová komprese pravděpodobně nevytvoří soubor menší než polovina původní velikosti.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici Lossless. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Lossless a je jedním z mnoha softwarových výrazů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici Lossless užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.