Domovská stránka > J > Jak Zjistit Svoji Ip Adresu?

Jak zjistit svoji IP adresu?

IP adresa vašeho zařízení v lokální síti

  1. Příkazový řádek vyvoláme tak, že ve vyhledávání Windows zadáme slovní spojení „Příkazový řádek“, případně zkratku „cmd“.
  2. Do příkazového řádku napíšeme řetězec „ipconfig“ (bez úvozovek) a potvrdíme stisknutím klávesy Enter.

Přečtěte si více

Co určuje maska podsítě?

Maska sítě Maska sítě určuje, které bity IP adresy verze 4 označují síť (a podsíť) a které bity označují zařízení. Maska je 32bitové číslo. Ve dvojkovém zápisu masky jsou vždy zleva jedničky, pak dojde ke změně a dále už jsou jen nuly. Co má na starost IP? Přidělování a správu IP adres mají celosvětově na starosti organizace ICANN a IANA, které provádí registraci generických domén a také zastřešují regionální organizace, které mají na starosti přidělování IP adres na jednotlivých kontinentech.

Jaké rozeznáváme druhy IP adres?

Zavádí tři typy adres:

  • Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní.
  • Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímž členům se mají data dopravit.
  • Výběrové (anycast) označují také skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi.
Jak se přidělují IP adresy? 3 metody přidělování IP adres:
  1. - manuální - využívá tabulku MAC adres. - definuje admin. Sítě
  2. - automatická alokace. - DHCP neustále komunikuje s klienty. - autom. přidělení IP z daného rozsahu.
  3. - dynamická alokace. - DHCP dynamicky přiděluje v rámci znovu použití IP adresy. - rezervace + omezení definuje admin.

A další otázka, jak funguje broadcast?

Broadcast je jeden ze způsobů vysílání v TCP/IP síti (používá se nespojový (connectionless) protokol, jako třeba UDP). Je to vysílání jednoho všem, tedy vysílaný paket je (teoreticky) zachycen všemi zařízeními v síti, lepé řečeno v dané broadcast doméně (subnetu). Také, co to je adresa? Adresa je umístění domu nebo budovy. Obvykle se skládá z čísla ulice, názvu ulice, města, státu a PSČ. Například adresa Bílého domu je 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., 20500.

Jak najít IP adresu routeru?

Klávesovou zkratkou Win + R vyvoláte aplikaci Spustit, potom do okna Otevřít vypíšete příkaz cmd. Následně do příkazového řádku zadáte pro zobrazení konfigurace příkaz ipconfig/all a uvidíte údaje, mezi nimiž vás bude zajímat řádek Default Gateway (výchozí brána). Tady je totiž vypsána IP adresa vašeho routeru. Co je to Multicast? Multicast je typ komunikace, kdy jsou data odesílána z jednoho zdroje do více destinací. Často se používá v aplikacích, kde je třeba poslat velké množství dat mnoha příjemcům, například při videokonferencích nebo streamování médií.

Co je to unicast?

V počítačových sítích je unicast síťová komunikace typu one-to-one, kdy jsou data odesílána z jednoho konkrétního síťového zařízení na jiné konkrétní zařízení. Unicast je opakem broadcast, kdy jsou data posílána všem zařízením v síti, nebo multicast, kdy jsou data posílána skupině zařízení.

By Popele

Co znamená Latinske Slovo advent? :: Jak kopírovat odkaz na webovou stránku?
Užitečné odkazy