Domovská stránka > J > Jak Zjistit Svoji Ip Adresu?

Jak zjistit svoji IP adresu?

IP adresa vašeho zařízení v lokální síti

  1. Příkazový řádek vyvoláme tak, že ve vyhledávání Windows zadáme slovní spojení „Příkazový řádek“, případně zkratku „cmd“.
  2. Do příkazového řádku napíšeme řetězec „ipconfig“ (bez úvozovek) a potvrdíme stisknutím klávesy Enter.

Přečtěte si více

Co určuje maska podsítě?

Maska sítě Maska sítě určuje, které bity IP adresy verze 4 označují síť (a podsíť) a které bity označují zařízení. Maska je 32bitové číslo. Ve dvojkovém zápisu masky jsou vždy zleva jedničky, pak dojde ke změně a dále už jsou jen nuly. Co má na starost IP? Přidělování a správu IP adres mají celosvětově na starosti organizace ICANN a IANA, které provádí registraci generických domén a také zastřešují regionální organizace, které mají na starosti přidělování IP adres na jednotlivých kontinentech.

Jaké rozeznáváme druhy IP adres?

Zavádí tři typy adres:

  • Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní.
  • Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímž členům se mají data dopravit.
  • Výběrové (anycast) označují také skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi.
Jak se přidělují IP adresy? 3 metody přidělování IP adres:
  1. - manuální - využívá tabulku MAC adres. - definuje admin. Sítě
  2. - automatická alokace. - DHCP neustále komunikuje s klienty. - autom. přidělení IP z daného rozsahu.
  3. - dynamická alokace. - DHCP dynamicky přiděluje v rámci znovu použití IP adresy. - rezervace + omezení definuje admin.

A další otázka, jak funguje broadcast?

Broadcast je jeden ze způsobů vysílání v TCP/IP síti (používá se nespojový (connectionless) protokol, jako třeba UDP). Je to vysílání jednoho všem, tedy vysílaný paket je (teoreticky) zachycen všemi zařízeními v síti, lepé řečeno v dané broadcast doméně (subnetu). Také, co to je adresa? IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno libovolnému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu (IP). Svoji IP adresu tak mají nejen počítače, notebooky nebo tiskárny, ale také každý telefon, tablet nebo například nová pračka.

Jak najít IP adresu routeru?

Klávesovou zkratkou Win + R vyvoláte aplikaci Spustit, potom do okna Otevřít vypíšete příkaz cmd. Následně do příkazového řádku zadáte pro zobrazení konfigurace příkaz ipconfig/all a uvidíte údaje, mezi nimiž vás bude zajímat řádek Default Gateway (výchozí brána). Tady je totiž vypsána IP adresa vašeho routeru. Co je to Multicast? IP multicast je metoda přeposílání IP datagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. Místo odesílání jednotlivých datagramů ke každému cíli je odeslán jediný datagram. IP směrování přenosu multicast bylo vyvinuto, aby doplnilo technologie unicast a broadcast, které účinně nezvládaly nové aplikace.

Co je to unicast?

Unicast označuje v počítačové síti zasílání paketů pouze jedinému cíli (uzlu, stanici). Unicastové vysílání je opakem broadcastu, který se vysílá do všech uzlů v síti najednou. Mezi unicastem a broadcastem stojí ještě multicasting, rozesílá pakety pouze určité skupině stanic.

By Popele

Co znamená Latinske Slovo advent? :: Jak kopírovat odkaz na webovou stránku?
Užitečné odkazy