Domovská stránka > J > Jak Nastavit Čtení?

Jak nastavit čtení?

Čtení textu nahlas

  1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
  2. Vyberte Nastavení .
  3. Dole vyberte Rozšířené.
  4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
  5. V sekci Převod textu na řeč aktivujte možnost Zapnout ChromeVox (hlasová odezva).

Přečtěte si více

Jak oznacit více Radku?

Podržte klávesu >>CTRL. 2. Klikejte myší na řádky, které chcete vybrat. Pokud označíte více řádků, v levém dolním rohu seznamu se zobrazuje jejich počet. Také, jak udělat odstavec na klávesnici? CTRL+L – Zarovná odstavec doleva. CTRL+E – Zarovná odstavec na střed. CTRL+J – Zarovná odstavec do bloku. CTRL+R – Zarovná odstavec doprava.

Jak označit blok?

✓ Pomocí kláves ALT (levý) + stisknutí a podržení levého tlačítka myši můžeme vyznačit obdélníkovou část textu. ✓ Text také můžeme označit pomocí myši a klávesy SHIFT. Kurzor umístíme na začátek textu, který bychom chtěli označit. Pomocí myši se přesuneme na konec daného výběru. Jak svázat text Word? Svázání řádků:

Vyberte řádky, které chcete svázat. Zvolte příkaz Formát > Odstavec. Zvolte kartu Tok textu. Zapněte volbu Svázat řádky a klepněte na OK.

Tak jak svázat řádky ve wordu?

Svázání řádků

  1. Vyberte řádky, které chcete mít pohromadě.
  2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).
  3. Zaškrtněte políčko Keep lines together (Svázat řádky).
Jak udělat pevnou pomlčku? Vložení pevné pomlčky

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + pomlčka.

Jak označit víc věcí najednou?

Nejprve si označíme jeden soubor a pak stisknem klávesovou zkratku "Ctrl"+"a" označily se všechny soubory či složky nacházející se na místě kde jste klávesovou zkratku zadaly. Pokud jde o to, jak označit celý text macbook? Shift-Command-šipka dolů: Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu. Shift-Command-šipka doleva: Označí text mezi kurzorem a začátkem aktuálního řádku. Shift-Command-šipka doprava: Označí text mezi kurzorem a koncem aktuálního řádku.

Lidé se také ptají, jak vložíme do wordu zástupný text?

Stačí napsat zkratku dt a stisknout klávesu F3. Dojde k vložení tzv. dummy textu. Po nastavení parametrů a stisku tlačítka Vytvořit se dočkáme kýženého výsledku.

By Quirita

Jak vybrat tichou klavesnici? :: Jak Zkopirovat celý text ve Wordu?
Užitečné odkazy