Domovská stránka > J > Jak Dlouho Bakalarka?

Jak dlouho Bakalarka?

Na bakalářskou práci máte obvykle celé dva semestry. Na první pohled se to může zdát jako dlouhá doba. Opak je ale pravdou. Semestr za semestrem uteče jako voda a vy budete nervózně dopisovat poslední řádky pár dní před odevzdáním celé práce.

Přečtěte si více

Jak dlouho trvá kontrola na plagiáty?

Je tak dobré vědět, že si během několika hodin (maximálně dnů) můžete ověřit, zda se nechystáte odevzdat plagiát. Jak se pozná plagiát? Název softwaru/ programu používaných v ČR

  1. Theses.cz - systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi.
  2. Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů v seminárních, diplomových a jiných školních pracích.
  3. Repozitar.cz - slouží ke shromažďování, archivaci a prezentaci publikovaných děl na partnerských univerzitách.

Jak funguje systém Thesis?

Systém Theses nabízí jak hledání podobných dokumentů jednotlivě (typicky služba pro učitele), tak globální vyhledávání plagiátů (typicky pro správce školy). Jednotlivé vyhledávání je určeno učitelům, kteří chtějí zkontrolovat práce svých studentů a porovnat je se všemi ostatními pracemi v systému Theses. Jak se vyhnout plagiátorství příručka pro akademiky? Pár rad pro akademiky

  1. Dejte studentům od počátku jasně najevo, že jakákoliv forma plagiátorství je nepřípustná.
  2. Nepředpokládejte, že studenti přišli na vysokou školu s (dokonalou) dovedností akademického psaní.
  3. Pokud očekáváte originální práci, zadávejte originální témata.
  4. Neveďte příliš mnoho prací zároveň.

Jak pracovat se zdroji?

Je nutné pamatovat na to, že všechny použité zdroje musí bát řádně citovány dle citační normy, k tomuto jsou určeny specializované weby, jako například web citace.com, kde jsou uvedeny platné a přesné informace, a hlavně všechny zdroje, které byly v závěrečné práci použity, tak uvést v seznamu požitých zdrojů. Jak je to s odevzdej CZ? V Odevzdej.cz lze neautentizovaně z titulní stránky http://odevzdej.cz/ porovnat libovolný textový dokument se soubory v systému. Výsledek porovnání se zasílá na e-mail, který zadáte. Takto vložený soubor bude automaticky po 5 dnech, tj. po 120 hodinách, z databáze vymazán.

Jak dlouho se archivují diplomové práce?

(4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Jak psát bakalářskou práci? Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď, protože proces psaní bakalářské práce se může lišit v závislosti na instituci a katedře, na které studujete. Existuje však několik obecných rad, které mohou být při psaní bakalářské práce užitečné.
Často je dobré začít brainstormingem nápadů a zúžením tématu. Jakmile máte na mysli konkrétní téma, může být užitečné vyhledat existující literaturu k danému tématu a vypracovat výzkumnou otázku. Jakmile máte výzkumnou otázku, můžete začít vypracovávat metodiku jejího zodpovězení. Ta může zahrnovat provedení primárního výzkumu nebo sběr sekundárních dat. Jakmile shromáždíte data, můžete začít sepisovat výsledky. To by mělo zahrnovat diskusi o vašich zjištěních ve vztahu k existující literatuře k vašemu tématu. Nakonec byste měli svou práci uzavřít shrnutím hlavních zjištění a doporučeními pro budoucí výzkum.

Jak psát Kazuistiku v bakalářské práci?

Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď, protože se bude lišit v závislosti na případové studii a bakalářské práci. Existuje však několik tipů, které mohou být užitečné. Za prvé je důležité vybrat případovou studii, která je relevantní k tématu bakalářské práce. Za druhé, případová studie by měla být dobře prozkoumána a napsána. Za třetí, případová studie by měla být přehledně uspořádaná a snadno sledovatelná. A konečně je důležité případovou studii před odevzdáním pečlivě zkontrolovat.

By Norse

Co způsobuje spam? :: Co se povazuje za plagiát?
Užitečné odkazy