Domovská stránka > J > Jak Dlouho Bakalarka?

Jak dlouho Bakalarka?

Na bakalářskou práci máte obvykle celé dva semestry. Na první pohled se to může zdát jako dlouhá doba. Opak je ale pravdou. Semestr za semestrem uteče jako voda a vy budete nervózně dopisovat poslední řádky pár dní před odevzdáním celé práce.

Přečtěte si více

Jak dlouho trvá kontrola na plagiáty?

Je tak dobré vědět, že si během několika hodin (maximálně dnů) můžete ověřit, zda se nechystáte odevzdat plagiát. Jak se pozná plagiát? Název softwaru/ programu používaných v ČR

  1. Theses.cz - systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi.
  2. Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů v seminárních, diplomových a jiných školních pracích.
  3. Repozitar.cz - slouží ke shromažďování, archivaci a prezentaci publikovaných děl na partnerských univerzitách.

Jak funguje systém Thesis?

Systém Theses nabízí jak hledání podobných dokumentů jednotlivě (typicky služba pro učitele), tak globální vyhledávání plagiátů (typicky pro správce školy). Jednotlivé vyhledávání je určeno učitelům, kteří chtějí zkontrolovat práce svých studentů a porovnat je se všemi ostatními pracemi v systému Theses. Jak se vyhnout plagiátorství příručka pro akademiky? Pár rad pro akademiky

  1. Dejte studentům od počátku jasně najevo, že jakákoliv forma plagiátorství je nepřípustná.
  2. Nepředpokládejte, že studenti přišli na vysokou školu s (dokonalou) dovedností akademického psaní.
  3. Pokud očekáváte originální práci, zadávejte originální témata.
  4. Neveďte příliš mnoho prací zároveň.

Jak pracovat se zdroji?

Je nutné pamatovat na to, že všechny použité zdroje musí bát řádně citovány dle citační normy, k tomuto jsou určeny specializované weby, jako například web citace.com, kde jsou uvedeny platné a přesné informace, a hlavně všechny zdroje, které byly v závěrečné práci použity, tak uvést v seznamu požitých zdrojů. Jak je to s odevzdej CZ? V Odevzdej.cz lze neautentizovaně z titulní stránky http://odevzdej.cz/ porovnat libovolný textový dokument se soubory v systému. Výsledek porovnání se zasílá na e-mail, který zadáte. Takto vložený soubor bude automaticky po 5 dnech, tj. po 120 hodinách, z databáze vymazán.

Jak dlouho se archivují diplomové práce?

(4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Jak psát bakalářskou práci? Příprava na psaní bakalářské či diplomové práce vyžaduje pečlivou rešerši (vyhledání) relevantní literatury. Kromě knižních publikací by vám neměly uniknout články v českých i zahraničních sbornících a vědeckých periodikách. Opět se zaměřte na nejnovější prameny dokumentující aktuální situaci na poli vašeho bádání.

Jak psát Kazuistiku v bakalářské práci?

Kazuistiky obvykle mívají šest částí: titul, abstrakt, úvod, popis samotného případu, diskuzi a literární odka- zy. Každá jednotlivá část vyžaduje konkrétní požadavky, aby kazuistika jako celek mohla být kvalitní.

By Norse

Co způsobuje spam? :: Co se povazuje za plagiát?
Užitečné odkazy