Domovská stránka > J > Jak Se Dělí V Excelu?

Jak se dělí v Excelu?

Dělení čísel v buňce

K tomuto úkolu použijte aritmetický operátor / (lomítko). Pokud třeba do buňky napíšete =10/5, zobrazí se v buňce 2. Důležité informace: Před tím, než do buňky napíšete čísla a operátor /, nezapomeňte do buňky zadat rovnítek(= ). v opačném případě Excel interpretuje, co napíšete jako datum.

Přečtěte si více

Jak vytvořit vlastní formát buněk?

Vytvoření vlastního formátu čísla

  1. Vyberte číselná data.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na ikonu pro otevření dialogového okna.
  3. Vyberte Vlastní.
  4. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.
  5. Přidání textu do formátu čísla: Do uvozovek zadejte, co chcete.
  6. Vyberte OK.
Jak zafixovat řádek v Excelu? Ukotvení sloupců a řádků
  1. Vyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.
  2. Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak se dělá mocnina v Excelu?

Pro mocniny můžeme v Excelu využít vzorec, do kterého umístíme zvláštní symbol pro mocnění. Jedná se o symbol ^ (stříška), napíšeme ji kombinací kláves levý ALT + 94 na numerické klávesnici nebo na anglické klávesnici SHIFT + 6. Druhá možnost je použití funkce POWER, která umocní čísla na zadaný exponent. Jak převést vzorec na text? Přejdeme do buňky, kterou chceme upravit ze vzorce na hodnotu (číslo, text) a nejprve stiskneme na klávesnici funkční klávesu F2, tím se zviditelní vzorec, a následně stiskneme klávesu F9, který tento vzorec vypočítá a zamění za výsledek. Potvrdíme ENTER.

Také, jak vnořit funkcí když?

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce. Může se také zeptat, jak použít funkcí svyhledat? Syntaxe SVYHLEDAT. Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky.

Jaké jsou funkce v Excelu?

V Microsoft Excel je k dispozici několik stovek různých funkcí. Funkce se dělí do několika různých kategorií - matematické a trigonometrické, finanční, statistické, vyhledávací, textové, datum a čas, logické, databázové, informační a inženýrské. Jak napsat na PC? Mnoho znaků jde přitom napsat několika způsoby. Tři základní přístupy jsou psaní pomocí kombinace Alt + Ctrl + “nějaká klávesa“, Shift + “nějaká klávesa“ a Alt + “nějaké číslo“. Poslední jmenovaný způsob se nazývá ASCII, což je prapůvodní znakový kód, který má své uplatnění především u klávesnic s numerickou částí.

Jak se dělá na notebooku?

Jak se píše zavináč @ přes klávesu Alt Gr

Místo Ctrl + Alt můžete použít pravý Alt, který někdy bývá označován jako Alt Gr a dělá to samé jako stisknutí kláves Ctrl + Alt. Podržte tedy pravý Alt + stiskněte klávesu V.

By Bondie Vuono

Jak zapnout klávesnici na počítači? :: Jak vložit do Excelu dolar?
Užitečné odkazy