Domovská stránka > J > Jak V Excelu Udělat Datum?

Jak v Excelu udělat datum?

Aktivujeme-li prázdnou buňku na listu, má nejčastěji formát Normální. Zadáme-li do ní datum (Ctrl+; zadáme dnešní datum), změní se její formát na datumový. Vrátíme-li do této buňky Normální formát, změní se datum na celé kladné číslo.

Přečtěte si více

Jak automaticky vyplnit datum v Excelu?

Automatické vyplnění dat v buňkách listu

 1. Vyberte jednu nebo více buněk, které chcete použít jako základ pro vyplňování dalších buněk. V případě souvislé řady (například 1, 2, 3, 4, 5...)
 2. Přetáhněte úchyt .
 3. V případě potřeby klikněte na Možnosti automatického vyplňování a zvolte požadovanou možnost.
Jak spojit datum a čas v Excelu? Zkombinujte datum a čas se vzorcem v aplikaci Excel

Existuje velmi jednoduchý vzorec, který vám rychle pomůže zkombinovat sloupec data a času do jednoho. Tip: Můžete také použít tento vzorec = A2 + B2 a poté formátujte výsledné buňky jako formátování data a času.

Můžete se také zeptat, jak na funkce v excelu?

Funkce listu jsou seřazené do kategorií podle funkčnosti. Pokud chcete projít funkce v kategorii, klikněte na ni. Nebo stiskněte Ctrl+F pro vyhledání funkce po zadání prvních pár písmen nebo popisného slova. Jak se skloňuje datum?

pádsingulárplurál
akuzativdatumdata
vokativdatumdata
lokáldatudatech
instrumentáldatemdaty
3 další řádky

Jak převést text na datum Excel?

Převod textových kalendářních dat pomocí funkce DATEVALUE

 1. Zadejte =DATUMHODN(
 2. Klikněte na buňku obsahující datum formátované textem, které chcete převést.
 3. Enter )
 4. Stiskněte klávesu ENTER a funkce DATUMHODN vrátí pořadové číslo data, které je reprezentováno textovým datem. Co je Excel sériové číslo?
Můžete se také zeptat, jak roztahnout cisla v excelu? Očíslování řádků pomocí funkce ŘÁDEK
 1. Do první buňky oblasti, kterou chcete očíslovat, zadejte =ŘÁDEK(A1). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo řádku odkazu. Například funkce =ŘÁDEK(A1) vrátí číslo 1.
 2. Přetáhněte Úchyt. oblast, kterou chcete vyplnit. Tip: Pokud se úchyt nezobrazil, bude jej třeba zřejmě nejprve zobrazit.

Jak vyplnit celý sloupec v Excelu?

Ve skutečnosti existuje Vyplnit příkaz na pásu karet aplikace Excel, který vám pomůže rychle aplikovat vzorec na celý sloupec nebo řádek. Nejprve zadejte vzorec = (A1 * 3 + 8) / 5 do buňky C1 (první buňka sloupce, kde zadáte stejný vzorec), za druhé vyberte celý sloupec C a poté klikněte Domů > Vyplnit > Dolů. Jak změnit formát datumu v Excelu? Postupujte takto:

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.
 2. Stiskněte CTRL+1.
 3. V okně Formát buněk klikněte na kartu Číslo .
 4. V seznamu Kategorie klikněte na Datum.
 5. V seznamu Typ si vyberte formát data.

Jak zadat čas v Excelu?

Excel nemá připravený standardní formát pro zobrazení setin sekundy, můžeme jej však vytvořit v dialogovém okně Formát buněk (karta Domů > aktivační tlačítko) nebo Ctrl+1 (případně Ctrl+Shift+1)) zápisem typu vlastní s maskou h:mm:ss,00. Příklady: Číslo 0,25 představuje čas odpovídající 1/4 dne, tedy 6:00.

By Zelig

Jak vložit čas do Excelu? :: Jak dostat WhatsApp do tabletu?
Užitečné odkazy