Domovská stránka > J > Jak Udělat Spodní Index?

Jak udělat spodní index?

Použití horního nebo dolního indexu pomocí klávesových zkratek. Vyberte požadovaný text nebo číslo. Horní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL, SHIFT a znaménko plus (+). Dolní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL a rovnítko (=).

Přečtěte si více

A další otázka, jak se píše na počítači zavináč?

K zápisu zavináče pomocí ASCII kódu potřebujete klávesnici s numerickým blokem. Stiskněte a držte levý Alt a na numerickém bloku napište číslo 64. Poté pusťte levý Alt a výsledkem bude zápis znaku @. Jak se píše na klávesnici n? ď, ť, ň,), je třeba postupovat takto:

 1. Přidržíme klávesu Shift.
 2. Krátce stiskneme klávesu s háčkem ˇ (na pravé straně klávesnice s českými znaky). Háček je v paměti počítače, na obrazovce se ještě neukáže.
 3. Pustíme klávesu Shift.
 4. Stiskneme klávesu s písmenkem, nad kterým chceme mít háček, například stiskem klávesy n.

Pokud jde o to, jak na znaky na klávesnici?

Seznam znaků na klávesnici

 1. @ zavináč pravý ALT + V.
 2. # mřížka (hash) pravý ALT + X.
 3. & ampersand pravý ALT + C.
 4. ~ vlnovka (tilda) pravý ALT + 1 (vlevo nahoře)
 5. § paragraf vlastní tl. ( vedle písmena L)
 6. $ dolar pravý ALT + Ů
 7. * hvězdička samostatné tl. (numerická kl.)
 8. © copyright levý ALT + 0169.
Tak jak se píše na klávesnici rovná se? Postupujeme následovně:
 1. Držte zmáčknutý levý Alt (dole, vlevo od tlačítka mezerník).
 2. Na numerické klávesnici vyťukejte číselnou kombinaci 61 pro =, respektive 8800 pro ≠.
 3. Pusťte levý Alt a automaticky dojde k zápisu do textu.

Jak napsat šipku do prava?

Současně stiskněte klávesy pravý Alt (AltGr) a pravá špičatá závorka > (nachází se hned vedle onoho spojovníku). Pokud jde o to, jak se píše na klávesnici stříška? Stříška jako diakritické znaménko

Stříšku můžete napsat pomocí pravého i levého altu (a ctrl) a tlačíka š/3. Jelikož se v obou případech jedná o diakritické znaménko, tak po jeho napsání buď musíte zmáčkout mezerník pro potvrzení anebo písmeno, nad které chcete stříšku umístit.

Může se také zeptat, jak napsat â?

Jak napsat A se stříškou

Stiskněte a držte pravý Alt a následně stiskněte klávesu Š nad písmenem W. Poté stačí stisknout klávesu A a výsledné Â je na světě.
Lidé se také ptají, jak se píše na klávesnici středník? Při českém rozložení klávesnice se středník nalézá pod klávesou [Esc]. Při anglickém rozložení se nalézá napravo od klávesy [L]. Nemůžeme-li středník v daném rozložení klávesnice nalézt, můžeme ho zadat přes kombinaci kláves ALT + 59.

Jak se píše z toho vyplývá?napsat

ZnakpopisHTML kód (pro web)
implikace (z toho vyplývá)⇒
matematicky se nejspíš nepoužívá⇐
ekvivalence (právě tehdy, když)⇔

By Veljkov

Jak se řekne anglicky 4 30? :: Jak napsat 2 odmocninu?
Užitečné odkazy