Domovská stránka > K > Kdo Jsem Psychologie?

Kdo jsem psychologie?

„Když vím, kdo jsem, předávám i sebevědomý a čitelný obraz svému okolí. Funkcí identity je ukotvit člověka, dát mu stabilitu,“ vysvětluje Aleš Borecký. „Existuje hezké terapeutické cvičení: napíšeme na papírky deset možností, kým jsme. Pak je podle určitého klíče odhazujeme.

Přečtěte si více

Co je kompenzace v psychologii?

Kompenzace (com-pensó) znamená něco nahrazovat. Jedinec vědomě, či nevědomě zakrývá své slabiny, frustrace, pocity méněcennosti či neschopnosti v jedné oblasti tím, že dosahuje (nebo usiluje o dosažení) uspokojení či dokonalosti v jiné oblasti. Co to je sebepojetí? Sebepojetí lze definovat jako postoj jedince k sobě samému. Jako každý postoj má i sebepojetí tři složky: sebepoznání, sebehodnocení( složky kognitivní) sebepřijetí, sebeúctu (složky emocionální) a úsilí po seberealizaci (složka konativní).

Můžete se také zeptat, jak aktivovat identitu občana?

Aktivovat své NIA ID můžete prostřednictvím ověření jiným identifikačním prostředkem, který je evidován v národním bodu a má požadovanou úroveň záruky. V případě, že se rozhodnete aktivovat svůj prostředek tímto způsobem, zvolte dlaždici „Ověření prostřednictvím národního bodu“. Jak se prihlasit do identity obcana? Zažádat o něj lze online, ale pro jeho aktivaci budete muset navštívit osobně CzechPoint a prokázat se na místě dokladem totožnosti (OP či pas).

  1. Pokud máte chytrý telefon, doporučujeme zvolit Mobilní klíč eGovernmentu.
  2. Pokud nemáte chytrý telefon, ale máte jiný mobilní telefon, bude pro vás vhodnější NIA ID.

Jak zrusit identitu obcana?

Zrušení NIA ID

V hlavním rozcestníku pro občana v sekci „Správa prostředku NIA ID“ zvolte volbu „Zrušení uživatelského účtu“. V případě, že jste si Vaším rozhodnutím opravdu jistí, klikněte na tlačítko „Zrušit účet“.
Jak zrusit Eidentitu? Tato blokace lze zrušit pouze na pobočce, jak uvádí bod 6.5 obchodních podmínek: 6.5 Můžete požádat o dočasnou Blokaci vstupního hesla (zejména z bezpečnostních důvodů) na základě písemné žádosti v Pobočce nebo prostřednictvím Klientského centra.

Co je to kompenzovat?

Kompenzace (z lat. com-pensó, vyrovnávat, vyvažovat) může označovat: vyrovnání, vyvážení, náhradu. Může se také zeptat, co je sublimace v psychologii? Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů. Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek (instancí) – superego (nadjá) , ego (já) a id (ono). Ego vyrovnává působení superega a idu.

Co je projekce v psychologii?

(Psychologická) projekce je jev popsaný Sigmundem Freudem coby obranný mechanismus ega spočívající v popírání podvědomých (pozitivních i negativních) impulzů a charakteristik u sebe sama a naopak připisování jich jiným.

By Cornelia Agresta

Co je to je? :: Co tvoří identitu člověka?
Užitečné odkazy