Domovská stránka > C > Co Jsou To Světločivné Buňky?

Co jsou to světločivné buňky?

Světlocitlivé buňky sítnice jsou buňky vytvářející nervovou stimulaci na základě absorpce fotonu přicházejícího na sítnici. Tyto buňky jsou dvojího typu: tyčinky a čípky. Čípky jsou citlivé na světlo různé barvy, čili různé vlnové délky, různé intenzity a různé sytosti barev. Jsou prvními neurony sítnice.

Přečtěte si více

Co to je krátkozrakost?

Tato oční refrakční vada je velmi častá, postihuje až jednu třetinu lidí a dnes je dokonce považována za civilizační onemocnění. Projevuje se špatným viděním do dálky. Krátkozrakost (myopie) bývá většinou diagnostikována u dětí a dospívajících, ale může se objevit i později. Můžete se také zeptat, co je příčinou dalekozrakosti nebo krátkozrakosti? K myopii dochází, když se ohnisko světla dopadajícího do oka nachází před sítnicí, a nikoli na ní, jak by tomu mělo být u zdravého oka (když se ohnisko světla dopadajícího do oka nachází za sítnicí, trpíte dalekozrakostí.

Lidé se také ptají, jak prochází světlo okem?

Při vstupu do oka prochází světlo rohovkou a očním mokem. Otvorem duhovky pokračuje do oční čočky, pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici. Duhovka obsahuje barevné pigmenty, které určují barvu oka a zabraňují vstupu velkého množství světla do oka. Jaké jsou vady oka? Mezi základní refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a stařecká vetchozrakost neboli presbyopie. Všechny tyto refrakční vady se řeší dioprickou korekcí brýlemi, případně kontaktními čočkami. Alternativou pak jsou laserové a nitrooční operace zbavujících závislosti na brýlích.

Také, co je to akomodace?

Akomodace je proces, při kterém dochází k zaostření oka na sledovaný předmět. Při akomodaci se oční čočka buď zplošťuje, nebo naopak konvexně klene. Jak je zajištěna ochrana oka? Vnitřní strana víčka je pokryta víčkovou spojivkou. Mezi kůží a tarzální ploténkou je mimický sval otevírající a zavírající oční štěrbinu (kruhový oční svěrač). Spodní i horní víčko je zakončeno řasami, které chrání oko před prachovými částicemi a nadměrným oslněním. Pohyb horního víčka zajišťuje zvedač horního víčka.

Jak vypadá oko?

Oční koule má přibližně kulovitý tvar a její stěna je rozdělena do tří vrstev: zevní (bělima, rohovka), střední (duhovka, řasnaté tělísko, cévnatka) a vnitřní (sítnice). Pro normální funkci oka jsou nezbytné přídatné orgány, kterými jsou oční víčka, řasy, obočí, spojivka, slzné ústrojí a zevní oční svaly. Jak se nazývá místo nejostřejšího vidění? Na sítnici se nacházejí dvě důležité struktury - žlutá skvrna a papila zrakového nervu. Žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění, na kterém se tvoří obraz, když čteme nebo upřeně pozorujeme nějaký předmět. Papila zrakového nervu je místo, ve kterém vchází zrakový nerv dovnitř oční koule.

Kde je v oku sítnice?

Sítnice je nejdůležitější a také nejcitlivější částí našeho oka. Pokrývá ve formě tenké vrstvičky zadní vnitřní stěnu oka.

By Idel

Jak napsat Uvoyovkz? :: Jaká je funkce oka?
Užitečné odkazy