Domovská stránka > C > Co Dělat Když Se Iphone Sám Vypíná?

Co dělat když se iPhone sám vypíná?

Co bychom měli dělat, když se náš iPhone náhle vypne

 1. 3.1 Připojte náš iPhone k nabíječce.
 2. 3.2 Restartujte iPhone.
 3. 3.3 Nainstalujte nejnovější verzi operačního systému.
 4. 3.4 Vrátit Iphone.
 5. 3.5 Kontaktujte podporu Apple.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, co dělat když se iphone pořád restartuje?

Krok 1: Pokud se váš iPhone stále restartuje, přejděte na „Nastavení“> „Obecné“> „Obnovit“ a klepněte na možnost „Vymazat veškerý obsah a nastavení“. Krok 2: Klepnutím na „Vymazat iPhone“ v potvrzovacím dialogovém okně zahájíte proces. Krok 3: Po dokončení se váš iPhone restartuje a zobrazí uvítací obrazovku. Když to vezmeme v úvahu, jak vypnout iphone se? Restartování iPhonu SE (1.

Podržte horní tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne. Pokud zařízení přestalo reagovat, zkuste ho vynuceně restartovat. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte horní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak restartovat iPhone se 2020?

Jak iPhone SE (2020) restartovat

 1. Stiskněte, a poté pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
 2. Poté stiskněte a pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti.
 3. Nakonec stačí, abyste podrželi boční zapínací/vypínací tlačítko, dokud nedojde k restartování zařízení.
Co dělat když se sekne iPhone a nejde vypnout? Stiskněte a podržte zároveň tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko spánku. Když se na displeji objeví logo Apple, obě tlačítka pusťte.

Jak restartovat iPhone 8?

Restart iPhone 8/8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11 a novější

 1. rychle stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti.
 2. rychle stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti.
 3. podržte boční tlačítko (vypnout a zapnout) tak dlouho, dokud se nezobrazí logo Apple.
Jak se vypina iPhone 7? Vypněte telefon:

Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout. Telefon vypnete posunutím ikony Vypnout doprava.

Tak jak vypnout iphone xr?

Zapnutí a vypnutí

K zapnutí telefonu stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. Až budete chtít telefon vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.
Jak vypnout iPhone bez tlačítka? Přejděte do Nastavení> Obecné a vyberte Vypnout. Je to na samém konci. Zobrazí se obrazovka Posunutí k vypnutí. Přetáhněte jezdec doprava a váš iPhone se vypne.

Jak se zapina iPhone?

Jak zapnout a vypnout telefon

 1. Zapněte telefon: Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nerozsvítí displej.
 2. Zadejte PIN kód: Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje.
 3. Vypněte telefon: Stiskněte zároveň horní tlačítko hlasitosti a tlačítko Zapnout/Vypnout.

By Strenta

Jak vyměnit simku v iPhone? :: Jak sdílet heslo Wi-Fi?
Užitečné odkazy