Domovská stránka > J > Jak Odhlásit Nefunkční Iphone?

Jak odhlásit nefunkční iPhone?

Vraťte se do Nastavení a klepněte na Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Pokud máte zapnutou funkci Najít iPhone, možná budete muset zadat své Apple ID a heslo. Když vás zařízení požádá i o přístupový kód nebo kód omezení, zadejte ho. Potom klepněte na Smazat [zařízení].

Přečtěte si více

Jak se odhlásit z App Storu?

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, klepněte na Nastavení > [vaše jméno]. Sjeďte dolů a klepněte na Odhlásit se. Zadejte heslo ke svému Apple ID a klepněte na Vypnout. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, klepněte na Nastavení > iCloud > Odhlásit se. Jak se odhlásit z Apple ID bez hesla? Zapněte zařízení Apple a vyhledejte aplikaci „Nastavení“. Poté vyberte banner Apple ID v horní části obrazovky Nastavení. Najděte své zařízení Apple a vyberte možnost „Zařízení“. Dole klikněte na „Odebrat z účtu“.

Můžete se také zeptat, jak se restartuje iphone se?

Stiskněte a ihned pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Pak stiskněte a ihned pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti. Potom stiskněte a podržte postranní tlačítko. Jakmile se na displeji objeví logo , tak tlačítko pusťte. Co delat s Iphonem co nejde zapnout? Ani po restartu nelze zařízení spustit

Připojte iPhone k nabíjecímu kabelu a nechte ho tak alespoň jednu hodinu. Po několika minutách se objeví obrazovka s ikonou vybité baterie. Pokud se tak nestane a nic se neobjevuje, nebo je u ikony vybité baterie ikona kabelu, zkontrolujte nabíjecí konektor, kabel a adaptér.

Jak oživit iPhone?

Na iPhone 8/8 Plus, iPhone X a novějších: Klikněte a ihned pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Dále stiskněte a okamžitě pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti. Poté stiskněte zapínací tlačítko ON/OFF a podržte jej po dobu 15 sekund, dokud se neobjeví logo Apple. Jak otevřít iPhone? Prvně na spodní straně zařízení vyndejte dva šrouby, které drží obrazovku iPhonu na místě. Pomocí přísavky zdvihněte displej. Velmi pomalu a opatrně! Nyní se postup začíná lišit a to podle toho, který iPhone máte.

Jak se vypina iPhone 13?

Chcete -li vypnout iPhone 13, podržte boční tlačítko jedním z tlačítek hlasitosti a zavolejte vypnete posunutím skluzavka. Odtud jednoduše vypněte iPhone. Dalším způsobem, jak vypnout iPhone, je přejít do Nastavení → Obecné, přejděte do spodní části stránky a klepněte na tlačítko Vypnout. Pokud jde o to, co znamená obnovit všechna nastavení? Fráze "obnovit všechna nastavení" může v závislosti na kontextu znamenat různé věci. Obecně znamená návrat všech nastavení na původní hodnoty. To lze provést ručně, obnovením jednotlivých nastavení, nebo automaticky, pomocí záložního souboru nebo bodu obnovení.

Jak obnovit data po továrním nastavení?

Pro obnovení dat po obnovení továrního nastavení je třeba udělat několik věcí. Nejprve je třeba zálohovat všechna data, která chcete zachovat. To můžete provést pomocí cloudové zálohovací služby nebo zkopírováním dat na samostatné úložné zařízení. Po zálohování dat je třeba provést obnovení továrního nastavení zařízení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto se před tímto úkonem ujistěte, že máte zálohu. Po dokončení obnovení továrního nastavení můžete data obnovit ze zálohy.

By Kremer Mcleland

Proč dát telefon do továrního nastavení? :: Jak vycistit Horni reproduktor?
Užitečné odkazy