Domovská stránka > K > Kolik Stojí Nová Kartička Vzp?

Kolik stojí nová kartička VZP?

Vystavení nového průkazu pojištěnce je bezplatné.

Klienti VZP mohou také využít jednoduchý a rychlý způsob oznámení ztráty prostřednictvím on-line formuláře. Nahlásit ji a požádat o novou kartičku tak můžete z pohodlí domova. Náhradní doklad dostanete do e-mailu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, jaké je číslo pojistence?

Číslo pojištěnce je identifikační číslo zdravotně pojištěné osoby. Uvádí se na zdravotním průkazu pojištěnce a je pod ním veden u zdravotní pojišťovny, kterou si zvolil. Jde také o číslo, které pojištěnci přiděluje Česká správa sociálního zabezpečení na dobu, po kterou daná osoba nemá rodné číslo. Kde najdu EČP? EČP

Jestliže v tiskových formulářích:

  • ELDP,
  • Nemocenské pojištění,
  • Příloha k žádosti nemocenské dávky,

Co je číslo pojištěnce OZP?

Číslo pojištěnce (rodné číslo):

- U zaměstnanců s trvalým pobytem na území ČR se zásadně vyplňuje číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce OZP. Ve většině případů je toto číslo shodné s rodným číslem. Existují však případy, kdy jde o zvláštní číslo přidělené zdravotní pojišťovnou.
Jak se nahlásit na zdravotní pojištění? Oznámení a změny je třeba provést na kterékoli pobočce VZP buď osobně nebo zaslat písemně, popřípadě prostřednictvím portálu VZP nebo přes datovou schránku. 1. Změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Jak se Odhlasit z VZP?

Pro odhlášení z českého systému veřejného zdravotního pojištění je třeba splnit tři podmínky: pojištěnec je dlouhodobě v cizině (jde o nepřetržitý pobyt delší než 6 měsíců), je v cizině zdravotně pojištěn a učinil u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Odhlásit se zpětně není možné. Z jakých částí se skládá sociální pojištění? Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

A další otázka, jak získat kartičku vzp?

K vystavení nového průkazu budete potřebovat doklad totožnosti. VZP ČR vystavuje průkaz svým pojištěncům bezplatně, a to i pokud se jedná o duplikát. O vydání průkazu můžete požádat na libovolné ppobočce VZP ČR. Jak zkontrolovat VZP? Ověření lze provést po přihlášení do VZP Pointu, kde v levém navigačním menu zvolíte „Ověření v registrech“ a „Platnost pojištění“, zadáte datum, ke kterému chcete platnost ověřit, číslo pojištěnce nebo číslo průkazu a potvrdíte modrým tlačítkem „Ověřit pojištění“.

Jak zjistit od kdy jsem pojištěný?

Pro klienty ZP 211. Registrovaní klienti na portálu E-komunikace naleznou informace a přehledy týkající se zdravotního pojištění: Údaje o plátcích pojistného (doba trvání zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti, období, kdy byl pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů nebo spadal do státní kategorie apod.)

By Cattier Bester

Kdy končí podpora Windows? :: Co se starou Kartickou Pojistence?
Užitečné odkazy