Domovská stránka > V > V Čem Psát Text?

V čem psát text?

Programy na psaní textů v PC – placené i zdarma

 • Poznámkový blok. Tento jednoduchý textový editor je obsažený v Microsoft Windows a ke své činnosti využívá třídu EDIT zabudovanou v operačním systému.
 • Microsoft Word.
 • LibreOffice Writer.
 • WordPad.
 • PSPad.
 • OpenOffice.org Writer.
 • LyX.
 • GNU Emacs.

Přečtěte si více

Co obnáší práce editora?

Označení editor se používá pro takového redaktora, který je zodpovědný za úpravu příspěvků, knihy, edice apod. do konečné podoby. Úloha editora, který se podílí na konečné finalizaci připravované publikace, je někdy přirovnávána k úloze porodní báby, zatímco publikace k novorozenci. Co to je grafický editor? Grafický editor je program, kterým vytváříme nebo můžeme vytvořit grafické znázornění. Grafické editory jsou používány jak k návrhům tiskovým tak i grafik v digitální podobě. Každý editor má své prostředí, které obsahuje různé nástroje.

Lidé se také ptají, kdo vymyslel word?

Jeho první verzi vytvořil v roce 1983 programátor Richard Brodie pro společnost IBM (tato verze běžela pod operačním systémem DOS). Následovala mj. verze pro Macintosh (1984) a roku 1989 byl vytvořen první Word běžící pod OS Microsoft Windows. Jak na formátování textu? Formátování textu

 1. Vyberte text, který chcete formátovat. Pokud chcete vybrat jedno slovo, poklikejte na něj. Pokud chcete vybrat řádek textu, klikněte nalevo od něj.
 2. Vyberte možnost, pomocí které změníte písmo, jeho velikost nebo barvu, nebo použijte pro text tučné písmo, kurzívu nebo podtržení.

Jak rozčlenit text?

Nejběžnější způsoby odstavcového uspořádání

Aby byl text přehledný, je vzhledově rozčleněn právě na odstavce. Způsobů členění textu do odstavců je několik. Prakticky se používá především odsazení prvního řádku nebo oddělování prázdným řádkem.
Pokud jde o to, jak udělat tucny text? Vyberte text, který chcete změnit na tučný, a proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů nad výběrem a klikněte na Tučné .
 2. Ve skupině Písmo. kartě Domů klikněte na Tučné písmo.
 3. Zadejte klávesovou zkratku: CTRL+B.

Kde napsat dokument?

Vytvoření dokumentu

 1. Spusťte aplikaci Word. Nebo pokud je Word už otevřený, vyberte Soubor >Nový.
 2. Do pole Hledat online šablony zadejte hledané slovo, jako je dopis,životopis nebo faktura.
 3. Kliknutím na šablonu zobrazíte náhled.
 4. Vyberte Vytvořit.
Jak psát na počítači? Pro psaní textů máme v počítači spolu s operačním systé- mem k dispozici textové editory – tak se říká jednoduchým programům pro psaní textů. V operačním systému Windows je to program Poznámkový blok, v Linuxu program Vi nebo Vim, případně Joe v Unixu.

Lidé se také ptají, jak vytvořit doc?

Když vytvoříte dokument v aplikaci Word, můžete jej uložit do formátu souboru DOC. Program pak vytvoří soubor DOC pro uložení obsahu dokumentu, který lze zavřít a znovu otevřít pro další úpravy. Po dokončení úpravy souboru DOC jej můžete vytisknout nebo uložit jako jiný soubor, například . PDF nebo .

By Sherurd Hau

Jak rychle postupuje ALS? :: Jaké jsou charakteristické rysy textového procesoru?
Užitečné odkazy