Domovská stránka > J > Jak Na Intranet?

Jak na intranet?

Pro rozběhání intranetu není potřeba registrovat adresu typu www.firma.cz stačí znát jednoduché, obvykle jednoslovní jméno zařízení na kterém je instalován webový server. Bezpečný vzdálený přístup do lokální sítě, tedy i k intranetu, pomocí VPN (virtuální privátní síť) je možný bez omezení.

Přečtěte si více

Co je intranet a extranet?

Zatímco intranety jsou obecně omezeny na zaměstnance organizace, extranet umožňuje přístup dalším schváleným osobám, jako jsou například zákazníci, dodavatelé a podobně. V mnoha organizacích jsou intranety chráněny před neoprávněným externím přístupem pomocí sítě, brány a firewallu. Co by měl obsahovat intranet? Intranet má vypadat jako komunikační nástroj roku 2020

Po vizuální i funkční stránce by měl odpovídat tomu, na co jsou lidé zvyklí z webových stránek. Týká se to zejména vzhledu a intuitivní navigace. Inspirací mohou být v tomto směru nejlepší e-shopy.

Pokud jde o to, jak používat sharepoint?

Když se přihlásíte k Microsoft 365 nebo k webu SharePoint Server vaší organizace, klikněte na navigačním nebo horním panelu spouštěče aplikací na SharePoint nebo Weby. Tak se dostanete na SharePoint. Můžete také kliknout na možnost SharePoint na panelu záhlaví. Jak internet funguje? Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Jak udělat SharePoint?

Postup vytvoření týmového webu

  1. Udělejte něco z tohoto:
  2. V horní části stránky služby SharePoint klikněte na + Vytvořit web a vyberte možnost Týmový web.
  3. Vyberte šablonu týmového webu, která je předvyplněná obsahem, aby vyhovovala konkrétnímu scénáři.
  4. Pojmenujte svůj nový týmový web.
Co je to SharePoint? SharePoint je platforma pro webové aplikace spuštěná v roce 2001. Tato platforma v sobě spojuje různé funkce, které jsou tradičně oddělenými aplikacemi: intranet, extranet, správa obsahu, správa dokumentů, osobní cloud, firemní sociální síť, firemní vyhledávání, správa pracovních postupů a firemní úložiště aplikací.

Co to je one drive?

OneDrive je cloudová služba Microsoftu, která vás spojuje se všemi vašimi soubory. Umožňuje ukládat a chránit soubory, sdílet je s ostatními a dostat se k nim odkudkoli na všech svých zařízeních. Jak funguje Wi-Fi a Internet? Typická infrastrukturní bezdrátová síť obsahuje jeden nebo více přístupových bodů (AP – Access Point), které vysílají své SSID. Klient si podle názvů sítí vybere, ke které se připojí. Několik přístupových bodů může mít stejný SSID identifikátor a je plně záležitostí klienta, ke kterému se připojí.

Jak velký je Internet?

Známe ovšem odhad. V roce 2005 přišel Eric Schmidt (bývalý výkonný ředitel Google) s odhadem, že celý internet obsahuje 5 milionů terabytů dat. To je 5 exabytů, nebo 5 miliard gigabytů. Toto číslo se každých pět let má zdvojnásobit.

By Brody हंसाराम

Kdo řídí Internet? :: Jaký programovací jazyk 2021?
Užitečné odkazy