Jak zrušit zmrazení služby Netflix. Tipy a triky pro řešení potíží

Netflix je známá streamovací služba, která spotřebitelům nabízí přístup k rozsáhlé knihovně filmů a televizních seriálů. Obrazovka služby Netflix může občas zamrznout, přestat reagovat nebo přestat načítat obsah, což se však stává jen zřídka. Pokud se v takové situaci ocitnete, nedělejte si starosti. V tomto článku se podíváme na různé techniky řešení problémů, které vám umožní Netflix rozmrazit a pokračovat ve sledování.

1. Jak rozmrazit zamrzlou obrazovku služby Netflix? Pokud obrazovka služby Netflix zamrzne nebo přestane reagovat, je třeba nejprve zkontrolovat internetové připojení. Za problémy se zamrzáním může často vratké nebo nestabilní připojení. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno ke spolehlivému internetovému připojení, a v případě potřeby zkuste restartovat modem nebo router. Chcete-li vyloučit problémy související se sítí, zkontrolujte, zda ostatní aplikace nebo webové stránky ve smartphonu fungují normálně.

Pokud problém se zamrzáním přetrvává, zkuste aplikaci Netflix ukončit a poté ji znovu spustit. Toho dosáhnete tak, že na většině zařízení otevřete nabídku multitaskingu nebo přepínač aplikací a poté přejetím prstem nebo klepnutím na zavřete aplikaci Netflix. Poté program znovu otevřete a zjistěte, zda byl problém se zamrzáním odstraněn.

2. Jak znovu spustím službu Netflix v televizoru? Restartování programu může pomoci odstranit potíže se zamrzáním a nereagováním při používání služby Netflix na chytrém televizoru. Přejděte na aplikaci Netflix na domovské obrazovce televizoru nebo v seznamu aplikací a začněte. Po výběru stiskněte tlačítko volby nebo nastavení na dálkovém ovladači (často tlačítko se třemi tečkami nebo čarami). Vyhledejte možnost „ukončit“ nebo „zavřít“ a potvrďte svou volbu. Po krátké prodlevě aplikaci Netflix znovu otevřete a zkontrolujte, zda byl problém se zamrzáním odstraněn.

Za určitých okolností může být k vyřešení momentálních problémů nutné televizor zcela vypnout. Najděte na televizoru nebo dálkovém ovladači tlačítko napájení a jeho stisknutím televizor zcela vypněte. Po odpojení televizoru ze zásuvky jej znovu připojte ke zdroji napájení na dobu alespoň 30 sekund. Chcete-li zjistit, zda byl problém se zamrzáním odstraněn, zapněte televizor a znovu spusťte službu Netflix.

3. Proč Netflix nereaguje? Příčin toho, že služba Netflix přestala fungovat, může být celá řada. Jedním z rozšířených problémů jsou data ze zastaralých nebo poškozených aplikací. Tento problém můžete zkusit vymazat mezipaměť a data aplikace Netflix v zařízení. Vyhledejte aplikaci Netflix ve správci aplikací nebo v nabídce nastavení v zařízení a poté vyberte možnosti pro odstranění mezipaměti a dat. Připravte se na to, že se budete muset znovu přihlásit, protože by vás to mohlo odhlásit z aplikace.

Dalším vysvětlením nereagování je problém se softwarem nebo firmwarem. Zkontrolujte, zda jsou aplikace Netflix a operační systém v zařízení aktuální. Vyhledejte případné aktualizace v obchodě s aplikacemi nebo v nastavení systému a v případě potřeby je použijte. Aktualizace zařízení a aplikací může často odstranit problémy s kompatibilitou, které způsobují zamrzání.

4. Proč se mi Netflix začne načítat, ale nepřehrává se? Pokud se služba Netflix zasekne na načítací obrazovce, ale nepřehrává žádný obsah, můžete provést několik kroků k vyřešení problému. Nejprve se ujistěte, že vaše internetové připojení je stabilní a funguje správně. Dále zkuste odstranit mezipaměť a data aplikace, jak bylo uvedeno výše. Můžete také zkusit restartovat zařízení, znovu se přihlásit do služby Netflix a pak to zkusit znovu.

Pokud problém přetrvává, bylo by vhodné zjistit, zda podobný problém nemají i jiné streamovací služby nebo aplikace. Pokud má problémy s přehráváním obsahu několik různých aplikací, může to být známka většího problému se sítí nebo zařízením. Za takových okolností se můžete obrátit na svého poskytovatele internetových služeb nebo vyhledat technickou podporu.

A konečně, problémy se zamrzáním, nereagováním nebo načítáním aplikace Netflix mohou být nepříjemné, ale pomocí výše uvedených rad pro řešení problémů byste měli být schopni většinu problémů vyřešit. Nezapomeňte ověřit připojení k internetu, restartovat aplikaci nebo zařízení, vymazat mezipaměť, zkontrolovat aktualizace aplikace a zařízení a restartovat aplikaci nebo zařízení. Podle těchto kroků můžete pokračovat ve sledování oblíbených filmů a seriálů Netflix bez přerušení.

FAQ
Proč obraz na Netflixu zamrzá?

Obraz na Netflixu může zamrznout z několika důvodů. Jednou z typických příčin je nespolehlivé připojení k internetu. Rychlost nebo stabilita vašeho internetového připojení může být příčinou problémů s vyrovnávací pamětí, které vedou k zamrznutí obrazu. Příčinou může být také hardwarový nebo softwarový problém vašeho zařízení. Problémy se zamrzáním může způsobovat také zastaralý nebo nekompatibilní software, nedostatek paměti nebo poškozené zařízení. Vysoký síťový provoz může někdy zahltit servery Netflixu a způsobit problémy se zamrzáním, zejména ve špičkách. V neposlední řadě je důležité mít na paměti, že používání VPN nebo proxy služby pro přístup ke službě Netflix občas vede k zádrhelům a zamrzání.

Jak opravit zamrzlý Netflix na televizoru LG?

Pokud Netflix na televizoru LG zamrzne, můžete použít několik technik řešení problémů: Prvním krokem je restartování televizoru LG. Znovu připojte televizor ke zdroji napájení poté, co jej na přibližně 30 sekund odpojíte ze zásuvky. Tím televizor restartujete a možná vyřešíte všechny momentální problémy, které způsobily jeho zamrznutí. Zkontrolujte připojení k internetu:

2. Zkontrolujte, zda je televizor LG online a zda je připojení silné. S tím vám pomůže kontrola jiných televizních aplikací nebo webových stránek, abyste se ujistili, že fungují správně. Zkuste restartovat směrovač nebo se připojit k jiné síti, pokud je vaše internetové připojení nepravidelné nebo nekonzistentní. Vymažte mezipaměť aplikace Netflix tak, že otevřete aplikaci Netflix na televizoru LG, na dálkovém ovladači krátce podržíte tlačítko Enter/OK a poté vyberete možnost „Vymazat mezipaměť“. Tím se zbavíte všech dočasných souborů, které by mohly být příčinou problému se zamrzáním. Ujistěte se, že je aplikace Netflix aktuální, a aktualizujte ji.

4. Vyhledejte aplikaci Netflix v obchodě s obsahem LG (LG Smart World) na svém televizoru, a pokud je k dispozici aktualizace, nainstalujte ji. Problémy se zamrzáním programu mohou být občas způsobeny zastaralými verzemi. Pokud žádná z výše uvedených oprav nefunguje, můžete zkusit resetovat aplikaci Netflix v televizoru LG.

5. Resetujte aplikaci Netflix. Přejděte do aplikace Netflix, podržte krátce stisknuté tlačítko Enter/OK na dálkovém ovladači a poté v nabídce vyberte možnost „Reset“ nebo „Reinstall“. Tímto způsobem můžete vrátit program do továrního nastavení a případně opravit případné problémy související se softwarem.

Pokud problém se zamrzáním přetrvává i po vyzkoušení těchto technik řešení problémů, doporučujeme kontaktovat společnost Netflix nebo zákaznickou péči LG a požádat o další pomoc.