Jak opravit Chromecast. Tipy a triky pro řešení potíží

How do I connect my Chromecast to IPTV?
First put the batteries in your remote. Next plug your chromecast. Into an hdmi port on your tv. Then connect the power cable to the chromecast.
Další informace najdete na www.youtube.com

Pomocí oblíbeného zařízení Chromecast můžete do televizoru streamovat obsah z telefonu, tabletu nebo počítače. Přestože poskytuje bezchybný zážitek ze streamování, může se stát, že vám zařízení Chromecast způsobí potíže. V tomto příspěvku se budeme zabývat typickými problémy a nabídneme řešení, která vám pomohou při opravě zařízení Chromecast. Prvním krokem je resetování zařízení Chromecast. Resetování zařízení Chromecast může často vyřešit všechny problémy, které s ním máte. Chcete-li zařízení resetovat, proveďte následující kroky: Ujistěte se, že je zařízení Chromecast zapnuté a připojené k televizoru.

2. Najděte malé tlačítko na zadní straně zařízení Chromecast.

3. Stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 25 sekund pomocí kancelářské sponky nebo obdobného předmětu. Jakmile začne kontrolka LED na zařízení Chromecast oranžově blikat, tlačítko uvolněte. Počkejte, až se zařízení Chromecast restartuje; poté by se mělo obnovit výchozí nastavení. 2. Nemožnost vysílání do televizoru Pokud máte potíže s používáním zařízení Chromecast k vysílání obsahu do televizoru, zkuste provést následující kroky k odstranění potíží: 1. Zkontrolujte, zda jsou počítač, tablet nebo telefon a zařízení Chromecast připojeny ke stejné síti Wi-Fi. 2. Restartujte zařízení Casting a zkontrolujte, zda jsou aplikace Google Home nebo Casting aktualizovány a načteny. 3. Vypněte zařízení Chromecast tak, že jej odpojíte ze zásuvky, necháte jej chvíli vychladnout a poté jej znovu zapojíte. 4. Zkontrolujte, zda jiná zařízení mohou přenášet obsah do televizoru. Pokud ne, může se jednat o problém se směrovačem nebo sítí Wi-Fi. Pokud potřebujete pomoc, zkuste restartovat směrovač nebo se spojte s poskytovatelem internetových služeb. 3. Zařízení Chromecast přestane vysílat obsah

Pokud zařízení Chromecast náhle přestane vysílat obsah, vyzkoušejte následující postupy: Ujistěte se, že mezi zařízením pro odevzdávání obsahu a zařízením Chromecast nejsou žádné překážky a že je v přijatelné vzdálenosti od obou zařízení.

2. Zkontrolujte, zda je internetové připojení vašeho castingového zařízení stabilní. Casting může být přerušen kvůli nestabilnímu nebo nejednotnému připojení. Aplikace, kterou používáte k vysílání obsahu, by měla být restartována. V některých případech může chvilkové problémy vyřešit rychlý restart programu.

4. Chcete-li zjistit, zda se problém týká pouze vašeho zařízení pro vysílání, zkuste vysílat z jiného zařízení, pokud je to možné. Tlačítko resetování zařízení Chromecast má číslo čtyři. Na zařízeních Chromecast není vždy k dispozici fyzické tlačítko pro resetování. Starší zařízení mají obvykle resetovací tlačítko na zadní straně, jako například Chromecast první generace. U novějších zařízení, jako je Chromecast (3. generace) a Chromecast s Google TV, tlačítko resetování chybí. Pomocí dříve uvedených technik můžete i za těchto okolností provést reset.

Závěrem lze říci, že řešení problémů se zařízením Chromecast nemusí být obtížný úkol. Běžné problémy můžete často vyřešit pomocí rad uvedených v tomto článku, takže budete moci pokračovat ve sledování oblíbené zábavy na velké obrazovce. Pokud problémy přetrvávají, nezapomeňte zařízení Chromecast resetovat, a pokud přetrvávají, přemýšlejte o kontaktování podpory společnosti Google, která vám poskytne další pomoc.

FAQ
Je třeba Chromecast resetovat?

Ano, občasné restartování zařízení Chromecast může pomoci s různými problémy. Resetování zařízení Chromecast může často vyřešit potíže s ním, včetně těch, kdy se nepřipojí k Wi-Fi, není rozpoznán jinými zařízeními nebo zamrzá při přehrávání. Resetováním se zařízení Chromecast vrátí do výchozího nastavení, čímž se odstraní všechny chyby nebo zádrhele, které mohou být zdrojem problému.

Proč je můj Chromecast připojen, ale nepřehrává?

Existuje několik možných příčin, proč je váš Chromecast připojen, ale nevysílá. Můžete vyzkoušet následující rady a techniky řešení problémů: V prvním kroku se ujistěte, že jsou zařízení Chromecast i zařízení, ze kterého vysíláte, připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Pokud jsou připojeny k různým sítím, nelze vysílat. Restartujte zařízení Chromecast:

2. Snadný restart může někdy vyřešit problémy s připojením. Po krátkém odpojení zařízení Chromecast od zdroje napájení jej znovu připojte. 3. Restartujte zařízení pro přehrávání: Ať už se jedná o počítač, tablet nebo chytrý telefon, restartujte zařízení, které používáte ke castingu. To může pomoci resetovat připojení a vyřešit případné momentální problémy. Aktualizujte zařízení Chromecast i aplikaci pro casting (například Google Home nebo aplikaci, kterou používáte k castingu): Zkontrolujte, zda jsou zařízení Chromecast i aplikace pro vysílání (například aplikace, kterou používáte k vysílání) aktuální. Problémy s kompatibilitou mohou být způsobeny zastaralým firmwarem nebo verzí aplikace. 5. Vypněte nastavení VPN nebo proxy serveru: Pokud je v zařízení pro casting nakonfigurována virtuální privátní síť (VPN) nebo nastavení proxy serveru, zvažte jejich dočasné vypnutí. Sítě VPN a proxy servery mohou občas narušit postup castingu. Zkontrolujte, zda se nejedná o konfliktní zařízení: Pokud jsou k síti Wi-Fi připojena další zařízení Chromecast, směrovače, prodlužovače dosahu nebo jiná zařízení, která by mohla být rušena, zkuste je dočasně odpojit a zjistit, zda to problém vyřeší. 7. Obnovte tovární nastavení zařízení Chromecast: V krajním případě můžete obnovit tovární nastavení zařízení Chromecast. Nezapomeňte jej znovu nastavit jako nové zařízení, protože tím dojde k vymazání všech nastavení a dat.

Pokud žádný z těchto způsobů řešení potíží problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat pracovníky podpory zařízení Chromecast nebo se obrátit na oficiální centrum nápovědy Chromecast, kde vám poskytnou další pokyny.

Proč se zařízení Cast nepřipojuje?

Příčin odpojení zařízení Chromecast může být celá řada. Zde je několik návrhů a strategií řešení problémů, které vám pomohou problém vyřešit: V kroku 1 se ujistěte, že jsou zařízení Chromecast i zařízení, ze kterého vysíláte casting, připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Pokud ještě nejsou, připojte je ke stejné síti. Restartujte zařízení Chromecast:

2. Po krátkém odpojení napájecího kabelu zařízení Chromecast jej opět zapojte. Tím se často vyřeší problémy s připojením. 3. Restartujte zařízení Casting: Příležitostně může být problém v zařízení, které používáte ke castingu. Zjistěte, zda restartování počítače, tabletu nebo telefonu pomůže navázat připojení. 4. Zkontrolujte, zda nedochází k rušení: Signál Wi-Fi může být rušen jinými elektrickými zařízeními nebo skutečnými překážkami, například zdmi. Ujistěte se, že je zařízení Chromecast umístěno daleko od potenciálních zdrojů rušení na místě se silným připojením Wi-Fi. 5. Aktualizujte zařízení Chromecast a aplikaci Casting: Ujistěte se, že používaná aplikace pro casting i zařízení Chromecast používají nejnovější verze softwaru. Tím se často vyřeší problémy s kompatibilitou. 6. Zkontrolujte nastavení routeru: Zkontrolujte, zda na vašem routeru nejsou nějaké konkrétní konfigurace nebo omezení, které by mohly bránit připojení zařízení Chromecast. Připojení může bránit například funkce některých směrovačů nazvaná „izolace AP“ nebo „izolace klienta“. Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Chromecast.

7. Nezapomeňte, že tímto krokem dojde k odstranění všech nastavení a dat ze zařízení, což si vyžádá nové nastavení.

Pokud se žádnou z těchto technik nepodaří problém vyřešit, můžete se obrátit na pracovníky podpory zařízení Chromecast nebo navštívit oficiální centrum nápovědy pro zařízení Chromecast, kde vám poskytnou další pomoc.