Jak restartovat iTunes. Tipy a triky pro řešení potíží

How to do a factory reset on iPhone?
Or newer you'll use finder to restore your iPhone. So connect your iPhone to your computer. Open finder and look for your iPhone underneath. Locations. I found it click on. That.
Další informace najdete na www.youtube.com

Společnost Apple vytvořila populární přehrávač médií a knihovnu iTunes. Uživatelé v něm mohou uspořádat a přehrávat své podcasty, hudbu, filmy a další média. Stejně jako každý software se však i iTunes občas potýká s problémy, které vyžadují restart nebo reset. V tomto příspěvku se podíváme na různé způsoby restartování iTunes a zodpovíme otázky s tím spojené, například jak restartovat iTunes v systému Windows 10 nebo jak restartovat Apple iPhone či vynutit restart iPhonu prostřednictvím iTunes.

Opětovné spuštění iTunes ve Windows 10: Pro restartování iTunes ve Windows 10 je třeba provést tyto akce:

Kliknutím na „X“ v pravém horním rohu okna zcela zavřete iTunes. Stisknutím kláves Ctrl + Shift + Esc nebo zadáním „Správce úloh“ do nabídky Start získáte přístup ke Správci úloh.

– V závislosti na verzi systému Windows vyberte ve Správci úloh kartu „Procesy“ nebo „Podrobnosti“.

– Vyhledejte a vyberte všechny procesy spojené s iTunes, například iTunes.exe a iTunesHelper.exe.

– Chcete-li tyto procesy ukončit, klikněte na tlačítko „Ukončit úlohu“ nebo „Ukončit proces“.

– Po ukončení všech procesů souvisejících s iTunes můžete iTunes znovu spustit jejich vyhledáním v nabídce Start nebo kliknutím na jejich zástupce.

2. Použití iTunes k vynucenému resetu iPhonu: Pokud iPhone nereaguje nebo má problémy, může být nutné použít iTunes k vynucenému restartu. Uděláte to následujícím způsobem: Otevřete iTunes v počítači a pomocí USB kabelu připojte iPhone. Postup vynuceného restartu se liší v závislosti na modelu vašeho iPhonu. U iPhonu 8 a novějších rychle stiskněte a uvolněte tlačítko Zvýšení hlasitosti a teprve poté uvolněte tlačítko Snížení hlasitosti. Podržením tlačítka napájení dojde k restartování zařízení.

– Chcete-li na iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus aktivovat logo Apple, stiskněte a současně podržte tlačítka snížení hlasitosti a napájení.

– Chcete-li na iPhonu 6s a dřívějších zařízeních, včetně iPodu touch, zobrazit logo Apple, stiskněte a současně podržte tlačítka Domů a Napájení. Když je iPhone v režimu obnovení, iTunes si toho všimnou a vyzvou vás k aktualizaci nebo obnovení. Chcete-li pokračovat, řiďte se pokyny na obrazovce.

3. Restartování iPhonu od společnosti Apple: Pomocí níže uvedených pokynů restartujte běžný iPhone Apple bez použití iTunes:

– Podržte stisknuté tlačítko napájení (na pravé straně nebo na horní straně zařízení) a zároveň uvolněte stisk, když se objeví posuvník „Posunout do vypnutého stavu“.

Chcete-li iPhone vypnout, posuňte symbol napájení zleva doprava.

– Po vypnutí smartphonu ještě jednou podržte tlačítko napájení a počkejte, až se iPhone restartuje a zobrazí se logo Apple.

4. Řešení potíží s účty iTunes: Pokud máte problémy s účtem iTunes, například potíže s přihlášením nebo platbami, zkuste provést následující akce: Zkontrolujte, zda jsou servery iTunes v provozu a zda je vaše internetové připojení stabilní. Případné hlášené potíže naleznete na stránce Stav systému Apple.

– Zkontrolujte, zda se k účtu iTunes přihlašujete pomocí správného Apple ID a hesla. Pokud jste heslo ztratili, můžete použít nástroje pro obnovení účtu Apple.

– Nainstalujte nejnovější verzi programu iTunes. Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, spusťte program iTunes a v nabídce „Nápověda“ vyberte možnost „Zkontrolovat aktualizace“.

– Chcete-li získat další pomoc s účtem iTunes, pokud máte stále problémy, obraťte se na podporu společnosti Apple.

Závěrem lze říci, že restartování iTunes může být nezbytné k odstranění různých problémů, na které můžete při používání programu narazit. Techniky popsané v tomto článku by vám měly pomoci při řešení problémů a jejich efektivním vyřešení, ať už potřebujete restartovat iTunes v systému Windows 10, násilně resetovat iPhone prostřednictvím iTunes, restartovat Apple iPhone nebo vyléčit problémy s účtem iTunes.

FAQ
Jak resetovat iPhone s nereagujícími iTunes?

Když iTunes nereagují, můžete iPhone resetovat podle následujících pokynů: 1. Chcete-li vynutit restart iPhonu, podržte stisknuté tlačítko napájení a současně stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti (u iPhonu X a novějších modelů) nebo tlačítko Domů (u dřívějších modelů iPhonu), dokud se neobjeví logo Apple. 2. Pokud iPhone stále nereaguje, můžete ho zkusit přepnout do režimu obnovení. Využijte USB kabel k propojení iPhonu s počítačem. V kroku 3 spusťte na počítači iTunes. Pokud se iTunes neotevřou samy, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi. 4. Zatímco je iPhone připojen, zopakujte pokyny z kroku 1 pro vynucený restart. Tentokrát však držte tlačítka stisknutá, dokud se neobjeví obrazovka režimu obnovení. 5. V iTunes se zobrazí zpráva s možností volby aktualizace nebo obnovení iPhonu. Chcete-li zařízení obnovit, vyberte možnost „Obnovit“. Potřebný software bude stažen prostřednictvím iTunes a váš iPhone bude obnoven. Ujistěte se, že máte iPhone připojený k počítači, dokud nebude dokončen, protože tento postup může nějakou dobu trvat.

Po dokončení těchto pokynů by měl být váš iPhone resetován a připraven k nastavení jako nový nebo k obnově ze zálohy.

Proč mi na počítači nefungují iTunes?

Příčin, proč iTunes na vašem počítači nefungují, může být celá řada. Abyste mohli problém najít a vyřešit, zvažte následující rady a techniky řešení problémů: 1. Aktualizujte iTunes: Zkontrolujte, zda je na vašem počítači spuštěna nejnovější verze iTunes. Problémy s kompatibilitou jsou často způsobeny zastaralým softwarem.

2. Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje minimální specifikace potřebné pro spuštění iTunes. Součástí je kompatibilní operační systém a odpovídající hardwarové požadavky. 3. Restartujte iTunes a počítač: Příležitostně může rychlý restart vyřešit momentální chyby nebo konflikty. Po restartu počítače spusťte iTunes ještě jednou a zkontrolujte, zda fungují. 4. Vypněte bezpečnostní software / brány firewall: Firewall nebo antivirový software mohou občas způsobit nefunkčnost iTunes. Na okamžik tato bezpečnostní opatření deaktivujte a poté zkontrolujte, zda iTunes začnou fungovat. Pokud ano, změňte nastavení bezpečnostního softwaru tak, aby iTunes prošel.

5. Aktualizujte ovladače: Problémy s přehráváním iTunes mohou být způsobeny zastaralými ovladači.

6. Zkontrolujte, zda není k dispozici nekompatibilní software: Některé zásuvné moduly, rozšíření nebo softwarové programy mohou být s iTunes nekompatibilní. Všechny nedávno nainstalované programy, které by mohly být příčinou problému, by měly být zakázány nebo odinstalovány. 7. Opravte instalaci iTunes: Využijte možnost opravy, která se vám zobrazí během instalace iTunes. Ta se pokusí nahradit všechny poškozené soubory nebo chybějící části. 8. Vymazání mezipaměti iTunes: Vymažte mezipaměť iTunes: V některých případech lze konflikty způsobené přechodnými daty vyřešit vymazáním mezipaměti iTunes. V možnostech iTunes najděte možnost vymazání mezipaměti. Zkontrolujte internetové připojení počítače a ujistěte se, že je stabilní. Pro řadu funkcí a služeb potřebuje iTunes nepřetržité připojení k internetu.

10. Obraťte se na podporu společnosti Apple: Pokud žádné z výše uvedených opatření není úspěšné, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Apple, která vám poskytne další pomoc. Ta vás může provést pokročilými řešeními šitými na míru vašemu scénáři nebo nabídnout jedinečné techniky řešení problémů.

Nezapomeňte, že konkrétní důvod, proč iTunes na vašem počítači nefungují, se může lišit; toto jsou základní pokyny pro řešení problémů.