Jak změnit okraje v aplikaci Word. Komplexní průvodce

Jak nastavit zrcadlové okraje ve Wordu?
Nastavení zrcadlových okrajů pro protilehlé stránky

  1. Vyberte Rozložení nebo Rozložení stránky > okraje.
  2. V části Více stránek zvolte Zrcadlově.
  3. Vyberte OK.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Pomocí aplikace Microsoft Word můžete vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem. Nastavení okrajů je důležitou součástí rozvržení dokumentu. Word nabízí řadu možností, které odpovídají vašim jedinečným potřebám, ať už potřebujete upravit okraje pro celý dokument, nebo jen pro jednu stránku. V tomto příspěvku se budeme zabývat změnou okrajů ve Wordu a zodpovíme některé důležité otázky.

Je možné ve Wordu změnit okraje na jedné stránce?

Ve Wordu je možné upravit okraje na jedné stránce. Pokud chcete mít více rozvržení pro různé části práce, je tato funkce opravdu užitečná. Pomocí níže uvedených kroků lze upravit okraje na jedné stránce:

1. Spusťte stránku, na které chcete upravit okraje, a umístěte na ni ukazatel. 2. Klepněte na kartu „Rozložení“ v levém horním rohu okna aplikace Word.

3. Ve skupině „Nastavení stránky“ vyberte položku „Okraje“.

4. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Vlastní okraje“. 5. V dialogovém okně „Nastavení stránky“ vyberte kartu „Okraje“. 6. V části „Stránky“ vyberte možnost „Tento bod dopředu“. 7. Podle potřeby upravte hodnoty pro horní, dolní, levý a pravý okraj. Klepnutím na tlačítko „OK“ proveďte změny v

8. Následující stránky budou mít výchozí okraje a okraje se nyní budou vztahovat pouze na vybranou stránku.

Jak mohu upravit okraje? Při změně okrajů dokumentu dodržujte následující kroky:

1. Spusťte aplikaci Microsoft Word a otevřete dokument. V kroku 2 vyberte kartu „Rozložení“.

3. Ve skupině „Nastavení stránky“ vyberte možnost „Okraje“. 4. Vyberte přednastavenou možnost okrajů, například „Úzký“, „Střední“ nebo „Široký“. Případně můžete zadat vlastní hodnoty okrajů výběrem možnosti „Vlastní okraje“. 5. Pokud vyberete možnost „Vlastní okraje“, zobrazí se dialogové okno „Nastavení stránky“. Na kartě „Margins“ nastavte hodnoty horního, dolního, levého a pravého okraje podle svého vkusu. 6. Stisknutím tlačítka „OK“ uložte změny na celé ploše.

Jak mohu převést okraje aplikace Word na CM? Standardní měrnou jednotkou pro okraje ve Wordu jsou palce. Nastavení aplikace Word však můžete upravit tak, abyste jako preferovanou měrnou jednotku používali centimetry (cm). Postup je následující: 1. Spusťte aplikaci Microsoft Word. 2. V levém horním rohu obrazovky vyberte možnost „Soubor“.

Krok 3: V rozevírací nabídce vyberte „Možnosti“. 4. V levém postranním panelu dialogového okna „Možnosti aplikace Word“ vyberte možnost „Upřesnit“. 5. Vyhledejte část „Zobrazení“ posunutím dolů. 6. V části „Zobrazit měření v jednotkách“ vyberte možnost „Centimetry“. 7. Chcete-li změny uložit, klikněte na tlačítko „OK“. Dodržení výše uvedených postupů vám umožní změnit okraje v cm po změně měrné jednotky. Jak mohu ve Wordu nastavit okraje na 1,5 cm? Pomocí funkce vlastních okrajů ve Wordu lze nastavit okraje 1,5 cm. Postup je následující: V prvním kroku otevřete dokument v aplikaci Microsoft Word. V kroku 2 vyberte kartu „Rozložení“.

3. Ve skupině „Nastavení stránky“ vyberte možnost „Okraje“.

4. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Vlastní okraje“. 5. V dialogovém okně „Nastavení stránky“ vyberte kartu „Okraje“. 6. Do políček pro horní, dolní, levý a pravý okraj v části „Margins“ zadejte hodnotu „1,5“. 7. Ujistěte se, že jsou jako měrná jednotka vybrány centimetry (cm). Chcete-li na dokument použít okraje 1,5 cm, klepněte v osmém kroku na tlačítko „OK“.

Závěrem lze říci, že změna okrajů v aplikaci Microsoft Word je jednoduchý proces, který lze provést pro celý dokument nebo jen pro několik vybraných stránek. Výše popsanými postupy můžete snadno měnit okraje, převádět je na centimetry jako měrnou jednotku a definovat přesné hodnoty, například 1,5 cm. Pomocí těchto nástrojů můžete své dokumenty přizpůsobit svému vkusu a požadavkům na formátování.

FAQ

Jak nastavit okraje 2,5 cm ve Wordu: Níže uvedené kroky slouží k nastavení okrajů 2,5 cm ve Wordu: V prvním kroku otevřete dokument v aplikaci Microsoft Word. 2. Na pásu karet v horní části obrazovky vyberte kartu „Rozložení“. 3. V části „Nastavení stránky“ vyberte tlačítko „Okraje“. 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka se zadanými možnostmi výběru okrajů. Z poslední možnosti seznamu vyberte „Vlastní okraje“. 5. Zobrazí se dialogové okno „Nastavení stránky“. Zde můžete zadat požadované hodnoty okrajů. Na kartě „Margins“ můžete zadat okraje pro horní, dolní, levý a pravý okraj stránky. 7. Tam, kde je požadováno zadání horního, dolního, levého a pravého okraje, vyplňte „2,5 cm“. 8. Pokud nechcete okraje použít na konkrétní oblasti, ujistěte se, že je možnost „Použít na“ nastavena na „Celý dokument“.

9. Chcete-li provést změny, klepněte na tlačítko „OK“.

Všechny okraje v dokumentu jsou nyní pevně nastaveny na 2,5 cm.

Jak změním okraje na jedné stránce ve stránkách?

Pomocí aplikace Stránky můžete upravit okraje na jedné stránce podle následujících kroků: 1. Otevřete dokument Pages a přejděte na stránku, na které je třeba změnit okraje. 2. V horním panelu nabídek vyberte kartu „Formát“. 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Dokument“. 4. Pokud karta „Dokument“ ještě není vybrána, klepněte na ni v postranním panelu Dokument, který se zobrazí na pravé straně obrazovky. 5. Vyhledejte možnosti „Section“ (Sekce) posunutím dolů v postranním panelu Document (Dokument). 6. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Different First Page“, aby byla aktivní. V důsledku toho budete moci mít na první stránce různé okraje. 7. Na postranním panelu Dokument vyberte z možností sekce kartu „První“ a změňte okraje první stránky. 8. Upravte hodnoty okrajů pro horní, dolní, levý a pravý okraj přetažením posuvníků nebo zadáním přesných hodnot do textových polí.

9. Kroky 6 až 8 můžete opakovat pro každou další stránku, jejíž okraje chcete upravit. 10. Po provedení potřebných úprav zavřete postranní panel Dokument kliknutím na „X“ v levém horním rohu postranního panelu nebo odchodem od samotného postranního panelu.

Podle následujících kroků můžete upravit okraje jedné nebo více stránek Stránky.