Word Zobrazit skrytý text. Odhalení tajemství skrytých textových polí v aplikaci Microsoft Word

V robustním textovém procesoru Microsoft Word je k dispozici řada nástrojů, které vám pomohou vylepšit vaše dokumenty. Jedním z takových nástrojů je možnost skrývání textu, která umožňuje vkládat dodatečné informace nebo poznámky, které nejsou určeny k veřejnému čtení. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak odhalit skrytá textová pole, zbavit se skrytého textu, vyřešit možné problémy se zobrazením textu v dokumentech aplikace Word a vyhledat chybějící nadpisy. Jak zviditelnit skrytá textová pole?

Aby byla skrytá textová pole viditelná, je třeba změnit nastavení aplikace Word. Zde je uveden postup, jak na to:

1. Začněte otevřením dokumentu aplikace Word se skrytými textovými poli. 2. V levém horním rohu obrazovky vyberte kartu „Soubor“.

Krok 3: V rozevírací nabídce vyberte možnost „Možnosti“. Poté se zobrazí dialogové okno Možnosti aplikace Word. 4. V levé části dialogového okna Možnosti aplikace Word klikněte na kategorii „Zobrazit“. 5. Zaškrtněte políčko vedle položky „Skrytý text“ v části „Vždy zobrazit tyto formátovací značky na obrazovce“. 6. Stisknutím tlačítka „OK“ změny uvedete v platnost. Všechna textová pole, která byla v dokumentu dříve skrytá, se po povolení zobrazení skrytého textu stanou viditelnými. Jak se zbavíte skrytého textu ve Wordu? Pokud chcete z dokumentu aplikace Word odstranit skrytý text, měli byste postupovat podle následujících kroků: 1. Začněte otevřením souboru aplikace Word, který obsahuje skrytý obsah. 2. Vyberte text, ze kterého chcete skrytý atribut odstranit. 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a z kontextové nabídky vyberte položku „Písmo“. 4. V dialogovém okně Písmo zrušte zaškrtnutí políčka „Skryté“. Chcete-li skrytou vlastnost z vybraného textu odstranit, klepněte v kroku 5 na tlačítko „OK“. Skrytý text v dokumentu aplikace Word můžete pomocí těchto technik jednoduše odstranit a zpřístupnit jej tak všem čtenářům. Proč se text v mém dokumentu aplikace Word nezobrazuje?

Příčin, proč se text v dokumentu aplikace Word za určitých okolností nezobrazuje, může být celá řada. Zde jsou uvedeny některé možné příčiny a jejich řešení:

1. Skrytý text: Ověřte, zda jste text omylem nezakryli, podle pokynů v předchozí části tohoto článku o tom, jak odhalit skrytý text. Dbejte na to, abyste zkontrolovali nastavení dokumentu, protože mohl být neúmyslně nebo úmyslně skryt.

2. Problémy s formátováním: Možnosti formátování mohou občas způsobit, že se text stane neviditelným. Prozkoumejte ovlivněný text a zjistěte, zda je barva pozadí nebo písma nastavena na bílou nebo zda odpovídá barvě stránky. V případě potřeby změňte formátování tak, aby byl text viditelný.

3. Vlastnosti tabulky nebo buňky: Pokud je chybějící text obsažen v tabulce, zkontrolujte, zda není text skrytý charakteristikou tabulky nebo buňky. Zkontrolujte nastavení na kartách „Text“ nebo „Ohraničení a stínování“ tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na tabulku nebo buňku a zvolíte „Vlastnosti tabulky“, respektive „Vlastnosti buňky“.

4. Režim kompatibility: Pokud používáte k úpravě dokumentu starší verzi aplikace Word, nemusí se dokument v novější verzi zobrazit správně. Chcete-li odstranit problémy s kompatibilitou, zkuste dokument uložit v nejnovějším formátu nebo jej aktualizovat.

Jak ve Wordu vyhledat chybějící titulky? Obrázky, tabulky a další objekty v dokumentu aplikace Word lze označit pomocí popisků. Pomocí navigačního panelu aplikace Word můžete rychle vyhledat chybějící popisky. Postup je následující: 1. V horní nabídce vyberte kartu „Zobrazení“.

2. V části „Zobrazit“ zaškrtněte políčko „Navigační podokno“. Navigační podokno se zobrazí na levé straně obrazovky. 3. Na navigačním panelu vyberte záložku „Nadpisy“. 4. Klepnutím na záhlaví sekce jej rozbalte a najděte hledané titulky.

5. Chcete-li získat přístup k umístění titulku v dokumentu, klepněte na něj na navigačním panelu.

Pomocí navigačního okna můžete snadno najít a vyhodnotit všechny chybějící titulky v dokumentu aplikace Word.

Závěrem lze říci, že aplikace Microsoft Word nabízí řadu nástrojů pro správu skrytých textových polí, vyhledávání chybějících popisků a ladění chybějícího textu. Pomocí postupů popsaných v tomto článku můžete jednoduše zjistit případné chybějící popisky v dokumentu aplikace Word, najít skrytý text a odhalit skryté informace v dokumentu. Využijte co nejvíce funkcí aplikace Word a zlepšete své zkušenosti s úpravou dokumentů pomocí těchto návrhů.

FAQ
Jak zobrazit skryté nadpisy ve Wordu?

K tomu, aby aplikace Microsoft Word odhalila skrytá záhlaví, můžete dodržovat tyto techniky: Otevřete dokument aplikace Word z kroku 1. (2) Na pásu karet Ribbon vyberte kartu „Zobrazení“. 3. Chcete-li se dostat do zobrazení Rozložení tisku, klepněte na tlačítko „Rozložení tisku“ ve skupině „Zobrazení“. 4. V části „Záhlaví a zápatí“ na pásu karet vyberte možnost „Záhlaví a zápatí“. Výsledkem bude zapnutí oblasti záhlaví. 5. Jakmile je oblast záhlaví aktivní, měla by se na pásu karet Ribbon objevit malá karta „Nástroje záhlaví a zápatí“. Na kartě „Nástroje záhlaví a zápatí“ můžete v kategorii „Navigace“ zaškrtnout políčko „Jiná první stránka“. Chcete-li výběr aktivovat, klikněte na něj. Výběrem možnosti „Jiná první stránka“ se zviditelní skryté záhlaví první stránky. Nyní můžete změnit vše, co potřebujete, nebo se podívat, co skryté záhlaví obsahuje. 8. Zopakujte krok 6 a zaškrtněte volbu „Different Odd & Even Pages“, aby se skryté záhlaví zobrazilo i na dalších stránkách.

Tyto postupy vám umožní zobrazit skrytá záhlaví v aplikaci Microsoft Word a zviditelnit veškerý dříve skrytý text.

Co je to vizuálně skrytý text?

Vizuálně skrytý text je text, který v dokumentu je, ale není vidět pouhým okem. Často se využívá k různým účelům, například k tomu, aby čtenáři poskytl další podrobnosti nebo pokyny, aniž by zahltil viditelný materiál. Pomocí metod, jako jsou skrytá textová pole nebo volby stylů, díky nimž text splyne s pozadím, lze v aplikaci Microsoft Word vytvořit viditelně skrytý text. To umožňuje autorovi začlenit doplňující informace, aniž by to ovlivnilo celkovou strukturu nebo tok dokumentu.