Jak Capslock All v aplikaci Word. Komplexní průvodce

Jak změnit všechna velká písmena na malá?
Pokud chcete použít klávesovou zkratku k přechodu mezi malými písmeny, velkými písmeny a velkými písmeny, vyberte text a opakovaně stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F3, dokud se nepoužitá malá a velká písmena. Cached
Další informace najdete na support.microsoft.com

Aplikace pro zpracování textu, jako je Microsoft Word, poskytují uživatelům řadu možností formátování, které zlepšují prezentaci a čitelnost jejich prací. Každé písmeno ve slově nebo bloku textu můžete psát velkými písmeny různými způsoby. V tomto článku se budeme zabývat různými způsoby používání funkce velkých písmen ve Wordu a také běžnými problémy, například proč nemusí vždy fungovat klávesa Shift F3.

Použití klávesy Caps Lock v Metodě 1:

Použití klávesy Caps Lock na klávesnici je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak ve Wordu zamknout vše velkým písmem. Všechna písmena, která zadáte při zapnuté klávese Caps Lock, budou napsána velkými písmeny. Režim Caps Lock spustíte jedním stisknutím klávesy Caps Lock. Protože je však při použití této techniky veškerý zadávaný text psán velkými písmeny, může být v případě potřeby obtížné zadávat malá písmena.

Použití klávesy Shift v metodě 2:

Dalším způsobem, jak ve Wordu psát velká písmena, je stisknout klávesu Shift a současně stisknout písmeno, které chcete napsat velkým písmem. Velká písmena se napíší, pokud jednoduše stisknete a podržíte klávesu Shift. Přestože touto technikou můžete psát velká písmena jen v některých slovech, u delších pasáží textu to může chvíli trvat.

Použití funkce aplikace Word „Změnit velikost písmen“ je metoda 3:

Možnost „Změnit velikost písmen“ v aplikaci Microsoft Word umožňuje okamžitě napsat každé písmeno ve vybrané části textu velkým písmenem. Pro přístup k této funkci použijte následující kroky:

Krok 1: Vyberte text, který chcete psát velkými písmeny. 2. Otevřete pás karet aplikace Word a vyberte kartu „Domů“. 3. Najděte skupinu „Písmo“ a stiskněte malou šipku v pravém dolním rohu. 4. V dialogovém okně „Písmo“ vyberte možnost „All Caps“.

5. Úpravu provedete klepnutím na tlačítko „OK“. Tato technika nabízí rychlý a snadný přístup k tomu, jak v určité části dokumentu napsat každé písmeno velkými písmeny, aniž by se změnil styl zbývajícího textu.

Proč Word nerozpozná klávesu Shift F3?

Chcete-li ve Wordu přepínat mezi velkými, malými a počátečními typy velkých písmen, stiskněte klávesu Shift F3. Klávesa Shift F3 by však ve Wordu nemusela fungovat, pokud jsou problémy s jinými klávesovými zkratkami nebo nefunkční instalací Microsoft Office. Tento problém můžete zkusit vyřešit následujícími způsoby: 1. Zkontrolujte, zda máte nastaven odpovídající jazyk a klávesnici.

2. Restartujte počítač a poté zkuste ještě jednou stisknout klávesu Shift F3.

3. Pokud problém přetrvává, opravte nebo znovu nainstalujte sadu Microsoft Office. Jak můžete psát velká písmena bez zámku velkých písmen? Pokud vaše klávesnice postrádá klávesu Caps Lock, můžete stále používat softwarová řešení pro zámek velkých písmen bez speciální klávesy Caps Lock. Klávesnici můžete přemapovat pomocí programů třetích stran, které vám umožní určit jinou klávesu nebo skupinu kláves jako funkci Caps Lock. Jeden z těchto programů můžete nastavit tak, aby umožňoval funkci Caps Lock na klávesnici i bez vyhrazené klávesy, a to jeho konfigurací.

Jak ve Wordu na počítači Mac napsat každé písmeno velkým písmem? Podobně jako ve Windows můžete i v počítačích Mac psát ve Wordu každé písmeno velkým písmenem. Proveďte tyto úkony: Přejděte do nabídky „Formát“ na panelu nástrojů aplikace Word.

1. Vyberte text, který chcete napsat velkými písmeny. (3. Vyberte možnost „Změnit velikost písmen“ a poté „Velká písmena“.

Alternativně můžete vybraný text rychle napsat velkými písmeny stisknutím kláves „Command + Shift + K“ na klávesnici.

Shrnutí:

Existuje několik způsobů, jak ve Wordu napsat velké písmeno, včetně použití klávesy Caps Lock, klávesy Shift nebo vestavěné možnosti „Změnit velikost písmen“. K odstranění případných problémů s klávesovou zkratkou Shift F3 lze použít postupy řešení problémů. Kromě toho, pokud vaše klávesnice nemá vyhrazenou klávesu Caps Lock, můžete použít softwarové řešení pro uzamčení velkých písmen i bez ní. Podobný postup lze použít pro psaní velkých písmen ve Wordu na počítačích Mac pomocí nabídky Formát nebo klávesových zkratek. Pokud pochopíte a použijete tyto techniky, můžete ve Wordu bez námahy uzamknout všechna velká písmena, abyste vyhověli svým potřebám formátování dokumentu.

FAQ
Proč nefunguje klávesa Fn F3?

Může existovat několik příčin, proč klávesa Fn F3 nefunguje jako Capslock All v aplikaci Word. Zde je několik takových zdůvodnění:

1. Kompatibilita klávesnice: Je možné, že vaše konkrétní klávesnice nemusí kombinaci Fn F3 podporovat. Některé klávesnice mají jedinečné rozložení funkčních kláves nebo mohou potřebovat další software či ovladače, aby některé funkce fungovaly. Kompatibilitu ověříte v dokumentaci nebo v podpůrných materiálech poskytovaných výrobcem klávesnice. 2. Nastavení klávesnice: Zkontrolujte také nastavení klávesnice, abyste se ujistili, že klávesa Fn funguje správně. Některé kombinace funkčních kláves nemusí fungovat tak, jak mají, pokud je klávesa Fn vypnutá nebo přemapovaná. Chcete-li ověřit a upravit nastavení klávesnice, nahlédněte do uživatelské příručky dodané s počítačem nebo klávesnicí. 3. Konflikty softwaru: Kombinace kláves Fn F3 v počítači může být ovlivněna určitými softwarovými programy nebo nastaveními. Zkuste vypnout všechny programy na pozadí, které by mohly být s klávesovou zkratkou nekompatibilní. Dále se podívejte, zda aplikace Word nemá nějaké jedinečné možnosti, které by mohly funkci Fn F3 přepisovat nebo zakazovat. 4. Problémy s hardwarem: Pokud žádná z výše uvedených oprav nefunguje, může mít klávesnice hardwarový problém. Zjistěte, zda kombinace Fn F3 funguje s jinou klávesnicí, která je připojena k počítači, a vyzkoušejte nejprve tuto klávesnici. Pokud ano, znamená to, že původní klávesnice může vyžadovat údržbu nebo výměnu.

Pokud jste vyzkoušeli tyto techniky řešení problémů a kombinace Fn F3 stále nefunguje, možná by stálo za to kontaktovat pracovníky podpory výrobce, kteří vám poskytnou další pokyny.